مختصات «خواص» در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب/ طلایه‌داران جهاد تبیین