در نسخه ژانویه ۲۰۲۴ مشخص شد؛
بهبود رتبه دانشگاه‌های ایرانی در جدیدترین رتبه بندی «وبومتریکس»/ ۴۳۵ مؤسسه ایرانی در فهرست برترین‌ها