رییس مرکز ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش خبر داد:
توقف برگزاری آزمون‌های «شبه نهایی» تا اطلاع ثانوی/ استانداردسازی مراکز آزمون نهایی تا ۱۴۰۷