برگزاری آزمون در ۱۵۴ شهر کشور؛
معرفی مراکز برگزاری و رفع نقص کارت کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری سال ۱۴۰۳