اعلام نتایج اولیه آزمون آموزگاری تا ۲۰ فرودین/ نتایج نهایی تا قبل از آزمون دبیری مشخص می‌شود