روایت یک پروژه ارتباطی در سال ۱۴۰۲؛
فیبر نوری چراغ اینترنت پرسرعت را در ۱۰۰ شهر روشن کرد/ جشن سبز ارتباطات در تهران برگزار می‌شود