رییس مرکز جذب دانشگاه اعلام کرد؛
آغاز ثبت درخواست نقل و انتقال برون استانی اعضای هیات علمی آزاد