مدیرکل دفتر متوسطه دوم نظری وزارت آموزش و پرورش
آزمون‌های «شبه‌نهایی» از ۲۷ فروردین تا ۲ اردیبهشت برگزار می‌شود