قابل توجه متقاضیان ثبت نام در کنکور سراسری؛
آغاز ثبت‌نام پشت کنکوری‌ها جهت ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره