رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی خبر داد:
جذب معلم در مدارس اوتیسم از طریق دانشگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی