مدیر آموزش الکترونیکی و از راه دور وزارت آموزش‌وپرورش:
شرایط تحصیل دختران متاهل در مدارس روزانه