رییس فدراسیون همگانی: متوسط زمان پیاده‌روی شهروندان کمتر از ۱۳ دقیقه است