کارشناس مسائل بین‌الملل:
مقام‌های آمریکایی از تاثیر نامه رهبر انقلاب بر دانشجویان آگاه هستند