با تصویب «الگوی مدرسه تراز سند تحول بنیادین» اعلام شد
بازنگری ضوابط درآمدزایی مدارس/ پرداخت «یارانه آموزشی» به دانش‌آموزان دهک‌های پایین