انجمن علمی روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند:
از دانشگاه شهید بهشتی تا دانشگاه هلسینکی فنلاند: اپلای در رشته روان‌شناسی به فنلاند