اعتدال و اعتبار رییس‌جمهور جدید چه امکانی به او می‌دهد؟ / دکتر محمود صدری اعتدال و اعتبار رییس‌جمهور جدید چه امکانی به او می‌دهد؟ / دکتر محمود صدری اعتبار و اعتدالی که محور تشخص حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی است به وی امکان می‌دهد که دغدغه‌های پراکنده و بعضا غیر قابل احصا را به سوی سازمان‌های سیاسیِ شناخته شده و دارای اساسنامه و مرامنامه مدون و مشخص هدایت کند. علی ربیعی: متاسفانه دموکراسی ما رادیکال است / ضرورت انتقاد، اعتدال، عقلانیت و نهادسازی علی ربیعی: متاسفانه دموکراسی ما رادیکال است / ضرورت انتقاد، اعتدال، عقلانیت و نهادسازی هر فردي وزير آموزش و پرورش شود از حالا مي‌خواهم يك نامه‌اي برايش بنويسم. نمي‌دانم چه کسی وزیر می شود اما خيلي دوست دارم يك فرد دانشگاهي معتبر وزير آموزش و پرورش شود. مي‌خواهم از وزير خواهش كنم از كتب دبستان شروع كند به بچه‌ها ياد بدهد كه نقد كنيد و انتقاد كنيد. چرا آقاي هاشمي از نيشابور به كازرون مي‌رود يك جا بچه نقد نمي‌كند؟ ما هم ياد نگرفتيم به نقد بچه‌هايمان احترام بگذاريم، نقد كنيم، نقد بشنويم؛ چرا؟ چون ما هم در مدارس ياد نگرفتيم و بچه‌هاي ما هم در مدارس ياد نگرفتند.