پوپولیست‌ها بروند کتاب بخوانند و کمتر سخن بگویند پوپولیست‌ها بروند کتاب بخوانند و کمتر سخن بگویند سیاست خارجی را از خیابان‌ها جمع کنیم. به پوپولیست‌ها بگوییم بروند کتاب بخوانند و کمتر سخن بگویند/ بسط عدالت در آفریقا و وحدت سیاسی در جهان از مشتقات خیال‌بافی و تخیل هستند/ مهم‌ترین اولویت دولت جدید، تغییر سریع تصویر ایران در منطقه و جهان است. موضوعات، وقایع و کشورهایی که در مدار منافع مردم ایران نیستند، نباید وقت و انرژی کشور را بگیرند/ اگر ما می‌خواهیم با عزت و احترام زندگی کنیم، چه لزومی دارد با سخنان بیهوده و کارهایی که نمی‌خواهیم انجام دهیم، دیگران را تحریک کنیم؟ / غرب را نمی‌توان delete کرد. آیا اجماع اقتصاددانان مطلوب است؟/ دكترپویا جبل عاملی آیا اجماع اقتصاددانان مطلوب است؟/ دكترپویا جبل عاملی اجماع می‌تواند مرگ پویایی علم اقتصاد را به همراه داشته باشد. پس این شاید از خوش شانسی باشد که علم اقتصاد سرشار از اختلافات است و در عین حال سیاستگذاران می‌توانند از آن موارد انگشت شمار اجماعی، بهره برند و در عین حال برای موارد مختلفی که با آن روبه‌رو می‌شوند، گوش به نظر اکثریت اقتصاددانان بسپارند.