در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۲۲۴۳۵
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ میانگین سن در اولین ازدواج زنان در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ۱۳۹۰، ۴. ۰ سال کاهش پیدا کرد، میانگین سن در اولین ازدواج زنان کل کشور در سال ۱۳۹۰ از ۴. ۲۳ به ۲۳ سال در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری دانا، میانگین سن در اولین ازدواج زنان در سال ۱۳۹۵ در نقاط شهری و روستایی به ترتیب برابر ۴. ۲۳ و ۲۲ سال محاسبه شده است. این شاخص در سال ۱۳۹۰ در نقاط شهری ۶. ۲۳ و در نقاط روستایی ۲۳ سال بوده است.

مقایسه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال‏های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۰ افزایش ۷. ۰ سال در میانگین سن در اولین ازدواج مردان را نشان می‌‏دهد، بر اساس این نتایج میانگین سن در اولین ازدواج مردان در سال ۱۳۹۵ در کل کشور ۴. ۲۷ و در سال ۱۳۹۰ حدود ۷. ۲۶ سال بوده است.

این شاخص در سال ۱۳۹۵ برای نقاط شهری ۸. ۲۷ و در نقاط روستایی ۵. ۲۶ سال محاسبه شده است، همچنین میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان در سال ۱۳۹۵ برای نقاط روستایی ۵. ۲۶ و در سال ۱۳۹۰، ۸. ۲۵ سال بوده است.

مقایسه شاخص میانگین سن در اولین ازدواج در نقاط شهری و روستایی نشان می‏‌دهد که این شاخص در نقاط شهری همواره از نقاط روستایی بیشتر بوده است.

همچنین میانگین سن در اولین ازدواج مردان همواره از میانگین سن در اولین ازدواج زنان درهر دو نقطه شهری و روستایی بالاتر بوده است.

لازم به ذکر است تغییرات میانگین سن در اولین ازدواج برای زنان در نقاط روستایی به مراتب بیشتر از نقاط شهری بوده است.
ارسال نظر