در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۲۷۲۳۰
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۶
نگاهی به وضعیت بودجه عمومی دولت در سال جاری نشان می دهد دولت در هفت ماه نخست امسال بیش از 469 هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت خام درآمد داشته در حالی که درآمدهای مالیاتی آن از 526 هزار میلیارد ریال عبور کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانا، بر اساس جداول گزینه های آماری که منتشر شد، درآمدهای دولت از محل مالیات و سایر درآمدها در مجموع 734 هزار و 800 میلیارد ریال بوده است که از این میزان سهم درآمدهای مالیاتی 526 هزار و 400 میلیارد ریال و سهم سایر درآمدها (نظیر عوارض و حقوق گمرکی) 208 هزار و 400 میلیارد ریال برآورد می شود.
در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز دولت تا پایان مهر ماه 471 هزار و 800 میلیارد ریال درآمد کسب کرده که از این رقم سهم منابع حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی 469 هزار و 300 میلیارد ریال است.
همچنین دولت در این مدت 206 هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول درآمد داشته است.
در حوزه پرداخت ها، در هفت ماه امسال دولت 1243.6 هزار میلیارد ریال بابت پرداخت های هزینه ای (جاری) و 141 هزار و 200 میلیارد ریال بابت تملک دارایی های سرمایه ای (پرداخت های عمرانی) هزینه کرده است.
در بخش دارایی های مالی که به فروش اوراق بدهی به عنوان روشی برای تامین مالی دولت اختصاص دارد، در مدت یاد شده 349 هزار و 200 میلیارد ریال واگذاری انجام شده و در مقابل برای تملک این دارایی ها نیز 125 هزار و 300 میلیارد ریال هزینه کرده اند.
بنابراین نسبت درآمدهای دولت به پرداخت های هزینه ای آن در هفت ماه امسال 59.1 درصد، نسبت مالیات ها به پرداخت های هزینه ای 42.3 درصد و نسبت درآمد ها و واگذاری دارایی های سرمایه ای به پرداخت های عمرانی و جاری 87.1 درصد بوده است.
همچنین نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به فروش نفت خام 40.2 درصد و نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به پرداخت های هزینه ای دولت 11.4 درصد است.
ارسال نظر