در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۲۹۲۹۷
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۱
از ابتدای سال آبی تاکنون ورودی آب به مخزن ۵ سد تامین کننده آب تهران ۲۱۱ میلیون متر مکعب بود که ۹ درصد کمتر از زمان مشابه پارسال است.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از صدا وسیما، ۶۳ میلیون متر معکب از آب های جاری به سد لار ، ۲۶ میلیون متر مکعب به سد طالقان، ۴۵ میلیون متر مکعب به سد کرج و ۶۶ متر مکعب وارد سدهای لتیان و ماملو شده است. بنابراین گزارش میزان خروجی آب از سدهای تامین کننده آب تهران از ابتدای سال آبی جاری ۴۸۸ میلیون متر مکعب بود که ۵ درصد بیشتر از زمان مشابه پارسال است. به این ترتیب میزان خروجی آب از سد لار ۱۴۸ میلیون متر مکعب ، سد طالقان ۱۰۲ میلیون متر مکعب، سد کرج ۱۰۶ متر مکعب و سدهای لتیان و ماملو ۱۳۱ میلیون متر مکعب بوده است.

در حال حاضر سدهای تامین کننده آب تهران ۵۵۲ متر میلیون متر مکعب آب دارند که این رقم در سال گذشته ۵۷۸ میلیون متر مکعب بوده است. بر این اساس ۲۹ درصد از ظرفیت مخازن سدهای تامین کننده آب تهران پر است که ۴ درصد نسبت به پارسال کمتر شده است.

میزان ورودی آب به مخازن ۱۰ سد بزرگ و مهم خوزستان ۴۷ درصد نسبت به زمان مشابه پارسال کاهش دارد. از ابتدای سال آبی تاکنون یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون مترمکعب آب وارد مخازن سدهای کارون ۴، کارون ۳، شهید عباسپور، مسجد سلیمان و گتوند علیا شده است که این رقم پارسال ۲ میلیارد و ۵۳۱ میلیون مترمکعب بوده است.  بر این اساس ۴۵ درصد ورودی آب سطحی به مخازن این سدها کاهش یافته است.  همچنین میزان خروجی آب از این پنج سد از ابتدای سال تاکنون دو میلیارد و ۴۹۸ میلیون مترمکعب بوده است که این رقم پارسال سه میلیارد و ۸۵ میلیون مترمکعب بود یعنی ۱۹ درصد کمتر آب رها شده است.

میزان ورودی اب به سدهای کرخه و سیمره از ابتدای سال آبی ۵۸۲ میلیون مترمکعب بود که ۳۴ درصد نسبت به پارسال کاهش دارد و میزان خروجی آب از این سد یک میلیارد و ۴۲۳ میلیون مترمکعب بوده است که این میزان در سال گذشته در زمان مشابه یک میلیارد و ۳۲۹ میلیون مترمکعب بود یعنی ۷ درصد بیشتر آب از این سدها خارج شده است. میزان ورودی اب به سد دز نیز از ابتدای سال آبی ۷۱۶ میلیون مترمکعب بود که این رقم پارسال یک میلیارد و ۵۹۳ میلیون مترمکعب ثبت شده است یعنی ۵۵ درصد کاهش ورودی آب دارد.  همچنین میزان خروجی آب از سد دز یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون مترمکعب است که در سال قبل این رقم یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون مترمکعب بود یعنی ۳۴ درصد امسال کمتر آب از این سد خارج شده است.
برچسب ها: پایتخت مخازن
ارسال نظر