در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۴۵۱۳۰
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۱
دستورالعمل آزمون پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی و جزئیات شرکت در این آزمون از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری دانا، بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی مرحله کتبی آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹، بر اساس مصوبات شـورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت متمرکز و الکترونیک توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۹ خرداد سال ۹۹ و مرحله شفاهی (به صورت منفـرد یـا ترکیبـی از روش هـای OSCE ،PMP ، مصـاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود) در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، دوم تا چهارم تیر ماه سال ۹۹ بر اساس جدول زمانبندی در یکی از دانشگاه های سطح تهران برگزار خواهد شد. متقاضیان شرکت در آزمون مذکور می‌توانند مطابق با آئین نامه آموزش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

داوطلبان واجد شـرایط از تـاریخ پنجم تا یازدهم آبان ماه ۹۸ می توانند بـا مراجعـه بـه سـایت سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://www.sanjeshp.ir/ و با توجه به رشته تخصصی پیش‌نیاز، همچنین در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (عضـو هیـأت علمی، آزاد) صرفا یک رشته و یک دانشگاه را انتخاب و براساس مفاد راهنما ثبت نام کند.

داوطلبان حایز رتبه‌های برتر (۵ درصد) آزمون دانشنامه تخصصی در رشته‌های پیشنیاز در سال تحصیلی ۱۳۹۸ که مشمول خدمت وظیفه عمومی هستند،باید مدارک خود را در فرم ثبت‌نام اینترنتی اعلام کنند.

همچنین کارت ورود به جلسه آزمون فوق در روزهـای سـه شـنبه و چهارشـنبه ۲۷ و ۲۸ خرداد ماه ۹۹ از طریق سـایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است.

طبق مصوبات هشتادوهفتمین نشست شوراس آموزش پزشکی وتخصصی شرکت کنندگان آزمون های پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی در مرحله آزمون کتبی جهت ورود به فرآیند پذیرش دستیار و شرکت در مرحله آزمون شفاهی (اعم از مصاحبه ساختارمند، PMP ،OSCE و ...)، ملزم به کسب حداقل ۶۰ درصد از نمره کل مرحله کتبی آزمون های مذکور هستند.


ارسال نظر