در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۵۲۰۶۲
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۲
رئیس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت علوم از بازنگری و ابلاغ «دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در موسسه» برای توسعه فعالیت های علمی بین المللی موسسات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانا، عبدالرضا باقری، رئیس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت علوم از بازنگری «دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در موسسه» به پیشنهاد مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی وزارت علوم برای توسعه فعالیت‌های بین المللی موسسات مذکور خبر داد و گفت: این دستورالعمل به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است و جایگزین پیوست شماره شش فعلی آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی است.

متن کامل این دستورالعمل به شرح زیر است:

مقدمه:

به استناد ماده ۱۱۹ آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و در راستای اجرای ردیف ۶ بند ج ماده ۲ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تبصره ذیل آن مبنی بر برنامه ریزی برای جذب متخصصان ایرانی و غیرایرانی داخل و خارج از کشور جهت همکاری‌های علمی، تحقیقاتی و فناوری و راهبرد کلان ۹ نقشه جامع علمی کشور مبنی بر تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناوری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام، دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در موسسه به شرح ذیل است:

ماده ۱- تعاریف

عضو وابسته افراد «برجسته علمی» هستند که به درخواست دانشکده / پژوهشکده / موسسه با تصویب هیئت اجرایی جذب موسسه و حکم رئیس موسسه برای انجام وظایف آموزشی و پژوهشی و فناوری به عنوان عضو وابسته به شرح ذیل، انتخاب و بکارگرفته می‌شوند.

۱-۱- عضو وابسته داخلی: فرد برجسته علمی ایرانی داخل کشور است که به عنوان عضو هیئت علمی، محقق و یا مدرس که به صورت استخدام رسمی در موسسه یا سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و مراکز تحقیقاتی داخل کشور مشغول به خدمت می‌باشند.

۱-۲- عضو وابسته بین المللی: فرد برجسته علمی (اعم از ایرانی یا خارجی) مقیم خارج کشور است که به عنوان عضو هیئت علمی، محقق و یا متخصص در یکی از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها یا مراکز تحقیقاتی معتبر خارج از کشور مشغول به خدمت هستند.

تبصره – استفاده از خدمات عضو وابسته، وضعیت استخدامی جدید تلقی نمی‌شود.

ماده ۲- اهداف فعالیت «عضو وابسته» به شرح ذیل است:

۲-۱- ارتقای سطح آموزش، پژوهش و فناوری موسسه با بهره گیری از توان اعضای هیئت علمی رسمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی داخل کشور، متخصصان ایرانی داخل کشور و اعضای هیئت علمی و متخصصان ایرانی و غیرایرانی مقیم خارح از کشور.

۲-۲- توسعه دیپلماسی علمی و فناوری و بسترسازی همکاری‌های بین المللی موسسه با دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری داخل و خارج از کشور.

۲-۳- حرکت در مرزهای دانش و تبادل نظام مند دانش و فناوری در سطح بین المللی.

۲-۴- فراهم آوردن زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های آموزش، پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخل و خارج از کشور.

ماده ۳- شرایط عمومی عضو وابسته به شرح ذیل می‌باشد:

۳-۱- اعلام نیاز موسسه / واحد.

۳-۲- داشتن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی.

۳-۳- ارتباط تخصصی فرد با زمینه‌های علمی مورد نیاز موسسه / واحد متقاضی.

۳-۴- سایر شرایط حسب نظر موسسه (برای عضو وابسته داخلی)

تبصره ۱- در صورتی که عضو وابسته داخلی، از میان اعضای هیئت علمی رسمی سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی داخل کشور باشد، اخذ موافقت موسسه محل استخدام وی به عنوان عضو هیئت علمی توسط موسسه الزامی است.

تبصره ۲- اخذ موافقت و مجوزهای لازم از محل خدمت اولیه عضو وابسته بین المللی به عهده فرد می‌باشد.

تبصره ۳- در صورت درخواست کتبی موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی برای استفاده از اعضای هیئت علمی رسمی موسسه با مرتبه علمی حداقل استادیار به عنوان عضو وابسته در موسسات مذکور، همکاری آنان مشروط به موافقت موسسه، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و در ساعات خارج از ساعات موظف حضور در موسسه امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۴- شرایط اختصاصی عضو وابسته در موسسه به شرح ذیل است:

موضوع وضعیت شرایط اختصاصی
عضو وابسته داخلی عضو هیئت علمی با مرتبه علمی حداقل دانشیار
محقق یا مدرس داشتن تالیفات، انتشارات و سوابق علمی مورد تایید هیئت اجرایی جذب موسسه و برخورداری از توانمندی‌های علمی و فنی لازم با ارائه مدارک و مستندات مربوط و تایید هیئت اجرایی جذب موسسه
عضو وابسته بین المللی عضو هیئت علمی، محقق یا متخصص داشتن تالیفات، انتشارات و سوابق علمی مورد تایید هیئت اجرایی جذب موسسه و برخورداری از توانمندی‌های علمی و فنی لازم با ارائه مدارک و مستندات مربوط و تایید هیئت اجرایی جذب موسسه

تبصره- در موسساتی که با تایید مراجع ذیصلاح وزارت در شمول دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تازه تاسیس و در حال توسعه قرار دارند، بکارگیری عضو وابسته از میان اعضای هیئت علمی رسمی با مرتبه استادیار نیز با رعایت سایر شرایط مندرج در این دستورالعمل، برای تدریس یا همکاری در تدریس در مقطع تحصیلی کارشناسی امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۵- حوزه‌های فعالیت «عضو وابسته» در موسسه با شرح ذیل است:

۵-۱- راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی.

۵-۲- انتشار مقالات علمی پژوهشی در نشریات علمی پژوهشی معتبر داخلی و بین المللی به نام موسسه.

۵-۳- انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی و فناوری به نام موسسه.

۵-۴- تدریس یا همکاری در تدریس در مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری یا مجازی.

۵-۵- ارائه مشاوره علمی و راهبردی در جهت ارتقای موسسه در سطح بین المللی در چارچوب شرح وظایف مشخص قابل ارزیابی.

۵-۶- سایر فعالیت‌های تخصصی مورد نیاز موسسه.

ماده ۶- فرآیند پذیرش عضو وابسته به شرح ذیل است:

۶-۱- درخواست دانشکده / پژوهشکده / موسسه به عضو وابسته.

۶-۲- معرفی فرد پیشنهادی به همراه شناسنامه علمی به هیئت اجرایی جذب موسسه.

۶-۳- تعیین عضو هیئت علمی همکار برای درخواست استفاده از عضو وابسته بین المللی توسط دانشکده / پژوهشکده / موسسه.

۶-۴- انجام هماهنگی‌های لازم با مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی وزارت برای عضو وابسته بین المللی.

۶-۵- صدور حکم همکاری عضو وابسته توسط رئیس موسسه پس از تایید هیئت اجرایی جذب موسسه و تصویب هیئت رئیسه موسسه.

ماده ۷- استفاده از خدمات عضو وابسته با رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل به مدت دو سال است.

تبصره- همکاری عضو وابسته با رعایت ماده ۸ این دستورالعمل قابل تمدید است.

ماده ۸- ارزیابی عملکرد عضو وابسته در پایان مدت همکاری وی، بر اساس معیارهای ذیل، توسط هیئت اجرایی جذب موسسه و تایید معاونت آموزشی یا پژوهش و فناوری موسسه صورت می‌گیرد.

۸-۱- مقالات منتشر شده در مدت همکاری به نام موسسه.

۸-۲- طرح‌های پژوهشی و نوآورانه ارائه شده به نامه موسسه.

۸-۳- راهنمایی یا مشاوره پایان نامه‌ها و یا رساله‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی.

۸-۴- خدمات آموزشی ارائه شده.

۸-۵- مشاوره‌های تخصصی ارائه شده.

۸-۶- رعایت موازین اخلاق حرفه‌ای.

۸-۷- وظایف خاص محول شده به وی از سوی موسسه.

تبصره- موسسه می‌تواند شاخص‌های دیگری را متناسب با انتظارات خود در نظر گیرد.

ماده ۹- تعهدات عضو وابسته به شرح ذیل است:

۹-۱- انجام وظایف آموزشی، پژوهشی، فناوری و خدمات علمی مورد توافق با موسسه.

۹-۲- رعایت حقوق مالکیت فکری موسسه در تمام دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری.

۹-۳- رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در مدت حضور در کشور برای عضو وابسته بین المللی.

ماده ۱۰- موسسه می‌تواند به تشخیص هیئت رئیسه، به عضو وابسته یک یا تمام تسهیلات زیر را اعطا نماید:

۱۰-۱۰- استفاده از عنوان عضو وابسته داخلی / بین المللی موسسه حسب مورد.

۱۰-۲- عضویت در انجمن دانش آموختگان موسسه در صورتی که در یکی از مقاطع تحصیلات تکمیلی فارغ التحصیل موسسه باشد.

۱۰-۳- دریافت اعتبار ویژه پژوهشی پژوهانه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط.

۱۰-۴- استفاده از پاداش چاپ مقالات بین المللی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط.

۱۰-۵- دریافت حق التدریس / حق التحقیق معادل ضوابط تعیین شده اعضای هیئت علمی موسسه با همان پایه و مرتبه علمی (برای عضو وابسته خارج از موسسه).

۱۰-۶- تهیه بلیط رفت و برگشت عضو وابسته بین المللی.

۱۰-۷- تامین محل اقامت و ایاب و ذهاب داخلی عضو وابسته.

۱۰-۸- تامین دتر کار، امکانات اینترنتی و آزمایشگاهی.

۱۰-۹- امکان استفاده از سایر تسهیلات رفاهی قابل تامین در موسسه.

تبصره- موسسه می‌تواند به تشخیص هیئت رئیسه، تسهیلات دیگری را علاوه بر موارد مندرج در این ماده، برای عضو وابسته بین المللی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط در نظر بگیرد.

ماده ۱۱- هماهنگی‌های لازم با وزارت امور خارجه برای اخذ ویزا، دریافت مجوز کار برای اتباع خارجی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اطلاع رسانی و هماهنگی با نهادهای نظارتی توسط مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌شود.

ارسال نظر