در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۵۲۸۶۷
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۲
صندوق رفاه دانشجویان شرایط اختصاص وام ضروری را اعلام کرد، دانشجویان متقاضی وام ضروری ازدواج حداکثر تا ۱۸ ماه پس از تاریخ عقد می توانند برای دریافت آن اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری دانا، صندوق رفاه دانشجویان شرایط اختصاص وام ضروری را اعلام کرد؛ این وام به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه های ضروری دانشجویان روزانه تمام وقت دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی وآموزشکده  های  فنی  حرفه  ای در  رویدادهای  مختلف  از  جمله  حوادث و  بلایای  طبیعی،   شرایط  خاص،   ازدواج،   تولد  فرزند  و  همچنین حمایت از دانشجویان برتر، نمونه کشوری، مبتکر، قهرمان ورزشی وتوان خواه پرداخت می شود.

شرایط اختصاصی، مدارک مورد نیاز، رویدادهای وام ضروری، میزان و نحوه پرداخت آن به شرح ذیل است:

شرایط اختصاصی وام ضروری:

الف-تعداد استفاده از رویدادهای وام ضروری در هر مقطع تحصیلی به شرح زیر است:

۱-کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر ۲رویداد.

۲-کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر ۴رویداد.

۳-کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر ۵رویداد.

تبصره:دانشجو می تواند در هر نیمسال منحصرا از یک رویداد جهت دریافت وام ضروری استفاده کند و استفاده از هر رویداد در طول مقطع تحصیلی، صرفا یک بار مجازاست.

ب- در صورت ارائه اسناد مالی با مبالغ بیش از میزان مقرر در رویدادهای وام ضروری، میزان وام پرداختی به دانشجویان از سقف مبلغ تعیین شده در  هر  رویداد بیشتر نخواهد بود  و  در  صورت  کمتر بودن  مبلغ  مورد تقاضا  از  سقف  هر  رویداد،   مطابق  مبلغ  مقرر  در  اسناد  ارائه  شده  وام  پرداخت خواهد شد.

ج- دانشجویان سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشورکه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور پذیرفته شده باشند، در صورت درخواست و وجود اعتبار مازاد با تشخیص رئیس صندوق صرفا می توانند ازرویداد حوادث و بلایای طبیعی استفاده کنند.

جدول رویدادها، مبالغ و شرایط دریافت وام ضروری

ردیف رویداد مهلت ارائه و اعتبار مستندات دوره تحصیلی واجد شرایط سقف مبلغ هر رویداد تعداد دریافت وام بر حسب مقطع تحصیلی
۱ موارد خاص حداکثر تا۹ ماه پس از رویداد و در دوره تحصیل روزانه مبلغ هر رویداد و سقف مبلغ وام اعطایی در هر رویداد قبل از شروع هر سال تحصیلی مطابق مصوبات هیأت امناء صندوق تصویب و اعالم خواهد شد.
۲ حوادث و بلایای طبیعی حداکثر تا ۹ ماه پس از حادثه و در دوره تحصیل دانشجویان شاغل به تحصیل در کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
۳ توان خواه حداکثر تا ۹ ماه پس از رویداد و در دوره تحصیل روزانه
۴ برتر، نمونه کشوری، مبتکر حداکثر تا ۶ ماه پس از دریافت مدرک برتر، نمونه و مبتکر بودن و در دوره تحصیل روزانه
۵ قهرمان ورزشی حداکثر تا ۶ ماه پس از دریافت مدرک قهرمانی و در دوره تحصیل روزانه
۶ ازدواج حداکثر تا ۱۸ ماه پس از تاریخ عقد روزانه یک نوبت در تمام مقاطع تحصیلی

براساس این جدول، به منظور ترویج و تسهیل امر ازدواج در دوران تحصیل به دانشجویان دانشگاه های دولتی حداکثر تا ۱۸ ماه پس از تاریخ عقد، وام ازدواج تعلق می گیرد.

پرداخت وام ضروری ازدواج فقط یک نوبت در تمام مقاطع تحصیلی امکان پذیر است.

ارسال نظر