در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      توانا بود هرکه دانا بود               ز دانش دل پیر برنا بود      دانا خبر نخستین مرجع اخبار علمی - آموزشی در ایران      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی محوری زیربنای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      گزارش کامل هر تحول علمی را در دانا خبر ببینید      
کد خبر: ۱۲۵۷۶۶۵
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۳
دانشگاه شهید بهشتی دستورالعمل نحوه محاسبه غیبت و غیبت پزشکی در امتحانات پایان ترم نیم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دانا، بر اساس دستورالعمل دانشگاه شهید بهشتی دانشجو موظف است در صورت بروز بیماری، در روز امتحان جهت درمان بیماری و دریافت گواهی استعلاجی به منظور استفاده از شرایط حذف پزشکی به اداره بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه کند و در صورتی که در مواردی دانشجو نتوانست به اداره بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه کند یا بیماری او در ساعات غیر فعال آن اداره باشد، باید بلافاصله در اولین روز اداری پس از امتحان و در ساعات اداری، آن اداره را از بیماری خود مطلع سازد.

مراجعه به اداره بهداشت و درمان دانشگاه شهید بهشتی به علت بیماری با درمان سرپایی و یا تظاهرات جزئی که با مصرف دارو قابل کنترل باشد نمی تواند لزوما دلیلی بر صدور گواهی استعلاجی باشد. در درست داشتن هر گواهی پزشکی، مجوزی برای عدم شرکت در امتحانات نیست.

در صورت بستری شدن کمتر از ۲۴ ساعت در بیمارستان عینا مطابق دستورالعمل انجام خواهد شد و در صورت بستری شدن بیش از ۲۴ ساعت در بیمارستان، الزم است بعد از پذیرش تصویر بذیرش و خلاصه پرونده مربوطه را ظرف ۱۵ روز بعد به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه ارائه دهند.

گواهی صادره توسط پزشکان خارج از دانشگاه پس از بررسی توسوط اداره بهداشت و درمان دانشگاه تایید یا رد خواهد شد و متعاقبا نتیجه با آموزش واحد ارسال خواهد شد.

در صورت بستری شدن کمتر از ۲۴ ساعت در بیمارستان مطابق دستورالعمل اقدام می شود و در صورت بستری شدن بیش از ۲۴ ساعت در بیمارستان، لازم است دانشجو بعد از ترخیص تصویر پذیرش و خلاصه پرونده خود را به همراه مهر بیمارستان حداکثر تا ۱۵ روز پس از مرخصی به دانشگاه ارائه دهد.

در صورتیکه دانشجو به دلیل موجه غیرپزشکی نتواند در امتحانات پایان نیم سال شرکت نماید، موظف است حداکثر ۱۵ روز پس از امتحان دلایل و مدارک خود را به صورت مکتوب به اداره آموزش تحویل بدهد و آموزش دانشگاه پس از بررسی های نهایی نظرخود را اعلام خواهد کرد. به مدارکی که پس از ۱۵ روز ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورت عدم تایید گواهی استعلاجی توسط اداره بهداشت و درمان دانشگاه و عدم تایید مدارک، غیبت غیر پزشکی توسط شورای آموزش واحد و مدیریت ودرمان آموزش دانشگاه، به عنوان غیبت غیر مجاز تلقی شده و نمره صفر لحاظ خواهد شد.

ارسال نظر
آخرین اخبار