در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۵۹۰۶۵
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۹
متقاضیان ثبت نام در شصت و هشتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی تا دوشنبه ۱۸ مردادماه فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.
به گزارش خبرگزاری دانا، شصت و هشتمین دوره آزمون دانشنامه در کلیه رشته‌های تخصصی پزشکی بالینی در روزهای ۱۱ تا ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۰ در دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب در سطح کشور به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

کلیه داوطلبان واجد شرایط می‌توانند تا ۱۸ مردادماه ۱۴۰۰ با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام اینترنتی جهت شرکت در آزمون و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده‌اند باید جهت اطلاع از واجد شرایط بودن برای شرکت در آزمون در تاریخ‌های ۶ و ۷ شهریور ماه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و در صورت لزوم، در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل مدارک ارسالی خود اقدام کنند.

محل شرکت در آزمون کتبی و شفاهی هر داوطلب حداکثر تا تاریخ ۳ شهریور از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد. به همین ترتیب حوزه امتحانی هر داوطلب نیز بنا به راهنمای مربوطه در هنگام صدور کارت ورود به آزمون از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی تعیین و به اطلاع کلیه داوطلبان رسانده خواهد شد.

کارت ورود به جلسات امتحان کتبی و شفاهی در تاریخ‌های ۹ و ۱۰ شهریور از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری قابل دریافت است. داوطلب باید پرینتی واضح و خوانا از کارت تهیه کند و در هنگام آزمون به همراه داشته باشد.

آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی به صورت KFP /PMP / OSCE /MMI و سایر روش‌های ارزشیابی مبتنی بر رایانه برگزار می‌شود.

آزمون شفاهی رشته تخصصی روانپزشکی با توجه به ساختار آموزشی دارای دو مرحله آزمون مبتنی بر رایانه و نیز آزمون شفاهی (ارزیابی به صورت مصاحبه، بر بالین بیمار،) … خواهد بود.

تمامی دستیارانی که وفق مقررات واجد شرایط شرکت در آزمون گواهینامه سال جاری بوده‌اند به صورت مشروط مجاز به شرکت در شصت و ششمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شناخته می‌شوند.

لازم است تمامی دستیارانی که به صورت مشروط در آزمون دانشنامه تخصصی شرکت می‌کنند باقیمانده دوره تحصیلی خود را در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه کنند. اعلام قبولی در آزمون مذکور به سایر مراجع منوط به ارائه این گواهی خواهد بود.

افرادی که به آزمون گواهینامه تخصصی سال جاری معرفی نشده و یا دارای شرایط دریافت گواهینامه تخصصی شناخته نشده‌اند، به عنوان مردود آزمون گواهینامه تخصصی تلقی شده و به همراه سایر مردودین آزمون گواهینامه تخصصی مجاز به شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی سال جاری نیستند.

آن دسته از دستیاران رشته جراحی عمومی که مبتنی بر صورت‌جلسات ابلاغی به دلیل عدم تکمیل لاگ بوک، به صورت مشروط در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت کرده و موفق به کسب حد نصاب قبولی در آزمون مذکور شده‌اند، مجاز هستند کماکان به صورت مشروط در آزمون دانشنامه تخصصی نیز شرکت کنند. اعلام نتایج ایشان در آزمون دانشنامه تخصصی پس از تکمیل لاگ بوک، و احراز سایر شرایط فراغت از تحصیل خواهد بود.

آن دسته از فارغ‌التحصیلان خارج از کشور که پرونده تحصیلی آنان به تائید کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی هیات ممتحنه رشته مربوطه رسیده و از طریق مرکز خدمات آموزشی واجد شرایط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی شناخته شوند، باید با توجه به مفاد دستورالعمل ثبت نام کرده و معرفی نامه خود جهت شرکت در آزمون را به همراه سایر مدارک ارسال کنند. هیچ‌گونه ثبت نامی از طریق این دبیرخانه صورت نمی‌پذیرد.

داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی که فارغ التحصیل گواهینامه تخصصی در سال‌های قبل هستند در هنگام ثبت نام جهت شرکت در آزمون مربوطه (اعم از مراحل کتبی و یا شفاهی) ملزم به ارائه گواهی اشتغال به کار اخذ شده از محل خدمت ضریب K به تاریخ روز و یا گواهی اتمام خدمات مربوطه با تائید معاونت درمان دانشگاه محل خدمت به همراه سایر مدارک هستند.

تمامی دستیاران واجد شرایط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی ملزم به ارائه تائیدیه از دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه محل آموزش هستند.

در این دوره به طور استثنا به کلیه مردودین آزمون گواهینامه تخصصی سال جاری اجازه داده می‌شود در آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ماه ۱۴۰۰ شرکت کرده و در صورت کسب حدنصاب ۶۳ درصد نمره کل آزمون دانشنامه تخصصی به عنوان قبول گواهینامه تخصصی رشته مربوطه شناخته شوند.

با توجه به تصمیم کمیسیون هفت نفره ۹ آذرماه ۱۳۸۱ زمان آزمون جهت جانبازان شرکت کننده در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی (با درصد جانبازی ۲۵ درصد و بالاتر) با توجه به وضعیت جسمانی آنها و بنا به تشخیص شورای آموزش دانشگاه محل تحصیل تا ۲۵ درصد مدت مفید زمان معمول قابل افزایش است.

حدنصاب نمره قبولی آزمون دانشنامه تخصصی

در این دوره تمام داوطلبان در هر دو مرحله آزمون کتبی و شفاهی (فارغ از نمره مکتسبه در مرحله کتبی) شرکت خواهد کرد.

آزمون دانشنامه تخصصی در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود و حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی ۷۰ درصد نمره کل آزمون کتبی و ۷۰ درصد نمره کل آزمون شفاهی خواهد بود.

افرادی که موفق به کسب ۷۰ درصد از نمره کل آزمون کتبی می‌شوند (نمره ۱۴۰ از نمره کل ۲۰۰) به عنوان قبول شده آزمون کتبی دانشنامه تخصصی محسوب و نمره مکتسبه ایشان در مرحله آزمون شفاهی مورد احتساب قرار خواهد گرفت.

جهت تعیین نفرات برتر، نمره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با ضریب ۲ و نمره آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی با ضریب یک (با در نظر گرفتن تبصره مربوطه) معدل‌گیری و مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

تعداد دفعات شرکت در مرحله کتبی آزمون دانشنامه تخصصی دارای محدودیت نیست.

نحوه شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی

تمامی داوطلبان مراحل کتبی- شفاهی آزمون دانشنامه تخصصی و نیز تمام افرادی که در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دوره‌های گذشته قبول شده‌اند، (چنانچه بیش از ۵ سال از قبولی آزمون کتبی آنان سپری نشده باشد)، می‌توانند با رعایت ضوابط در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی که به صورت KFP /PMP / OSCE /MMI و سایر روش‌های ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه برگزار می‌شود، ثبت نام و شرکت کنند.

اعتبار قبولی آزمون کتبی دانشنامه تخصصی ۵ سال است، داوطلبانی که از قبولی ایشان در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی بیشتر از ۵ سال گذشته و موفق به کسب قبولی در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی نشده‌اند، ملزم به شرکت مجدد در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی هستند.

برای مقالات پژوهشی که در ارتباط با رشته تحصیلی مربوطه توسط دستیار، در طول دوره دستیاری در یکی از مجلات معتبر علمی – پژوهشی به چاپ رسیده و یا پذیرفته شده باشد، و نیز پایان نامه دستیاران بر طبق دستورالعمل ضمیمه و با نظر هیات ممتحنه حداکثر تا ۱۰ نمره پس از کسب نمره قبولی در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی به نمره آزمون شفاهی دستیار موصوف (در صورت تائید هیات ممتحنه) اضافه خواهد شد. اعتبار مجلات از طرف هیات ممتحنه تعیین می‌شود.

هزینه ثبت نام برای داوطلبانی که برای بار اول در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می‌کنند یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، هزینه ثبت نام برای داوطلبانی که برای بار دوم در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می‌کنند ۳ میلیون ریال است.

همچنین هزینه ثبت نام برای داوطلبانی که برای بار سوم و یا بیشتر در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می‌کنند ۶ میلیون ریال و هزینه ثبت نام برای افرادی که صرفاً" در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی شرکت می‌کنند یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است.

نتایج نهایی آزمون دانشنامه تخصصی بر اساس برگزاری آزمون‌های کتبی و شفاهی اعلام می‌شود.

ارسال نظر