در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۶۱۰۳۵
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۱
لطمه وارد شدن به وجهه ی اجتماعی فرد یکی از تبعات بارز و برجسته ی رودربایستی تلقی می شود. از آن جایی که در این زمینه فرد با تعارف های پی در پی درصدد جلوه دادن خوش برخوردی رو مهربانی خود می باشد، به تدریج به عنوان یک فرد ریاکار شناخته می شود . در نتیجه فرد از شخصیت منفعلی برخوردار گشته که توان هرگونه انتقاد کردن را در وجود خود نمی بیند و بر این اساس از سوی دیگران مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

فاطمه زمانی ، خبرگزاری دانا ، گروه سبک زندگی ؛ برای بسیاری از ما پیش آمده که علی رغم میل باطنی خود به سبب رودربایستی یا تعارف ، ملزم به انجام کاری شده ایم که از توان مان خارج بوده و در صورت انجام دادن آن ، مشقت و زحمت زیادی را برای خود به وجود آورده ایم.

قرار گرفتن در این شرایط و موقعیت ها در بلند مدت علاوه بر ایجاد احساسات ناخوشایند در وجود فرد ، عزت نفس اورا تحت الشعاع قرار می دهد و هزینه های مالی و روانی بسیاری را برای فرد تحمیل می کند. در چنین شرایطی به منظور رهایی از رودربایستی ، می توان با یک نه گفتن به آشنا یا دوست خودرا از این تله نجات داد.

تبعات و پیامدهای منفی رودربایستی

لطمه وارد شدن به وجهه ی اجتماعی فرد یکی از تبعات بارز و برجسته ی رودربایستی تلقی می شود. از آن جایی که در این زمینه فرد با تعارف های پی در پی درصدد جلوه دادن خوش برخوردی رو مهربانی خود می باشد، به تدریج به عنوان یک فرد ریاکار شناخته می شود . در نتیجه فرد از شخصیت منفعلی برخوردار گشته که توان هرگونه انتقاد کردن را در وجود خود نمی بیند و بر این اساس از سوی دیگران مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

در اثر رودربایستی فرد از ابراز احساسات خود اجتناب و مهارت تصمیم گیری و حل مسأله را از دست می دهد. با گذشت زمان و به علت تداوم یافتن رودربایستی فرد با مشکلاتی نظیر رنجیدگی ، ناامیدی ، درماندگی و افسردگی مواجه می شود. مضاف بر این ، عدم کنترل و مدیریت خشم ، عدم توانایی در دستیابی به اهداف ، انفجار خشم و ناکامی از دیگر پیامدهای ناخوشایند این پدیده به شمار می رود.

راه های تأثیر گذار برای غلبه بر تعارف

قاطعیت داشتن یا جرأت ورزی یکی از راه های مثمرثمر و تأثیر گذار برای غلبه بر رودربایستی تلقی می شود، بر این اساس قاطعیت سبب می شود که فرد در موقعیت های مختلف سر تعظیم در برابر خواسته های دیگران فرود نیاورد. در این زمینه صادقانه حرف زدن و عوض نکردن نظر خود با اصرار و خواهش دیگران نیز تأثیر گذار خواهد بود.

پرورش قدرت نه گفتن راهکار دیگری است که می تواند به مقابله با رودربایستی کمک کند. براین اساس در هنگام قرار گرفتن در موقعیت های بر خلاف میل خود ، نه گفتن را با قاطعیت به طرف مقابل اعلام نماییم.

ناگفته نماند که عدم گفتن حقیقت ، فرار کردن و طفره رفتن ، فرار روبه جلو محسوب می شود و هیچ گونه نتایج مطلوب و درخور توجهی را به دنبال ندارد.

هم چنین فراگیری مهارت های تعامل مؤثر و نحوه ی صحیح طرز برخورد با دیگران از دیگر راه حل های تأثیر گذار برای مقابله با رودربایستی به شمار می رود.

افزایش خودباوری.، تقویت و ارتقاء اعتماد به نفس ، مقابله با  ترس از قضاوت دیگران و نترسیدن از طرد شدن و تأیید نشدن از دیگر راهکارهای مفید و قابل توجه در این زمینه قلمداد می شود.

.

ارسال نظر