در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۶۱۶۱۷
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۹
رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۲ در موضوعات علوم کامیپوتر و علوم مهندسی منتشر شد و ۴۱ دانشگاه ایرانی در میان بیش از یک هزار و ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری دانا ، رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۲ در دو موضوع علوم مهندسی و علوم کامپیوتر منتشر شد.

رتبه بندی دانشگاه‌های جهان ۲۰۲۲ بر اساس موضوع: مهندسی از همان شاخص‌های عملکردی معتبر و دقیق مانند رتبه بندی‌های دانشگاه تایمز ۲۰۲۲ استفاده می‌کند، اما این روش مجدداً متناسب با زمینه‌های فردی تنظیم شده است.

این رتبه بندی دانشگاه‌های پیشرو در رشته‌های مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران و مهندسی شیمی دسته بندی می‌کند.

جدول امسال شامل ۱۱۸۸ دانشگاه است. سال گذشته این تعداد ۱۰۹۸ دانشگاه بود.

ایالات متحده آمریکا دارای برترین دانشگاه‌ها در چهار رشته مهندسی است. دانشگاه ملی سنگاپور برای اولین بار از سال ۲۰۱۹ پس از صعود دو پله‌ای به رتبه دهم در بین ۱۰ دانشگاه برتر قرار گرفته و این در حالی که است که دانشگاه پکن چین با سه رتبه سقوط به رتبه دوازدهم رسیده است.

موسسه Institut Polytechnique de Paris از فرانسه با رتبه ۱۰۱-۱۲۵ برای اولین بار به این رتبه بندی وارد شده است.

جدول ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در علوم مهندسی بر اساس نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۲

رتبه دانشگاه کشور
۱ دانشگاه هاروارد آمریکا
۲ دانشگاه استانفورد آمریکا
۳ دانشگاه برکلی کالیفرنیا آمریکا
۴ انستیتو فناوری ماساچوست (MIT) آمریکا
۵ دانشگاه کمبریج انگلستان
۶ دانشگاه آکسفورد انگلستان
۷ دانشگاه پرینستون آمریکا
۸ انستیتو فناوری کالیفرنیا آمریکا
۹ انستیتو فناوری زوریخ (ETH) سوئیس
۱۰ دانشگاه ملی سنگاپور سنگاپور

جدول رتبه جهانی ۴۱ دانشگاه ایرانی در علوم مهندسی (۵ رشته مهندسی)

ردیف دانشگاه رتبه در علوم مهندسی رتبه در مهندسی عمومی رتبه در مهندسی برق و الکترونیک رتبه در مهندسی مکانیک و هوافضا رتبه در مهندسی عمران رتبه در مهندسی شیمی
۱ دانشگاه صنعتی شریف ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰
۲ دانشگاه تبریز ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰
۳ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰
۴ دانشگاه کاشان ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰
۵ دانشگاه مراغه ۳۰۱–۴۰۰ --- --- ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰
۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰
۷ دانشگاه علم و صنعت ایران ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰
۸ دانشگاه آزاد واحد نجف آباد ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰
۹ دانشگاه محقق اردبیلی ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰
۱۰ دانشگاه تهران ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰
۱۱ دانشگاه گیلان ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰
۱۲ دانشگاه لرستان ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰
۱۳ دانشگاه شهیدچمران اهواز ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰
۱۴ دانشگاه شهرکرد ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ---
۱۵ دانشگاه یاسوج ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰
۱۶ دانشگاه صنعتی اصفهان ۵۰۱–۶۰۰ --- ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰
۱۷ دانشگاه کردستان ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰
۱۸ دانشگاه صنعتی سهند ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰
۱۹ دانشگاه صنعتی شیراز ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰
۲۰ دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰
۲۱ دانشگاه فردوسی مشهد ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰
۲۲ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰
۲۳ دانشگاه مازندران ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰
۲۴ دانشگاه رازی کرمانشاه ۶۰۱–۸۰۰ --- ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰
۲۵ دانشگاه سمنان ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰
۲۶ دانشگاه شهید بهشتی ۶۰۱–۸۰۰ --- ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰
۲۷ دانشگاه صنعتی شاهرود ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰
۲۸ دانشگاه شیراز ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰
۲۹ دانشگاه ارومیه ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰
۳۰ دانشگاه خلیج فارس ۸۰۱–۱۰۰۰ --- ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰
۳۱ دانشگاه الزهرا ۸۰۱–۱۰۰۰ --- ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ---
۳۲ دانشگاه اراک ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰
۳۳ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰
۳۴ دانشگاه حکیم سبزواری ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰
۳۵ دانشگاه خوارزمی ۸۰۱–۱۰۰۰ --- ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ---
۳۶ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰
۳۷ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ --- ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰
۳۸ دانشگاه یزد ۸۰۱–۱۰۰۰ --- ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰
۳۹ دانشگاه بیرجند ۱۰۰۱+ --- ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ---
۴۰ دانشگاه شاهد ۱۰۰۱+ --- ۱۰۰۱+ --- ۱۰۰۱+ ---
۴۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+

رتبه بندی دانشگاه‌های جهان تایمز در موضوع علوم کامپیوتر

رتبه بندی دانشگاه‌های جهان ۲۰۲۲ بر اساس موضوع: علوم کامپیوتر از همان شاخص‌های عملکردی قابل اعتماد و دقیق مانند رتبه بندی جهانی تایمز در سال ۲۰۲۲ استفاده می‌کند اما این روش مجدداً متناسب با این رشته تنظیم شده است.

امسال ۸۹۱ دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. این تعداد سال گذشته ۸۲۷ دانشگاه بود.

دانشگاه آکسفورد برای چهارمین سال پیاپی در صدر جدول قرار دارد و دانشگاه پرینستون پس از صعود در رتبه بندی به جمع ۱۰ دانشگاه برتر پیوسته است.

دانشگاه پلی تکنیک پاریس از فرانسه با رتبه ۴۸، دانشگاه Paris-Saclay از فرانسه با رتبه ۷۶ و دانشگاه ملی Yang Ming Chiao Tung از تایوان با رتبه مشترک ۸۸ در اولین سال خود حضور خود در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته‌اند.

جدول ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در علوم کامپیوتر بر اساس نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۲

رتبه دانشگاه کشور
۱ دانشگاه آکسفورد انگلستان
۲ دانشگاه استانفورد آمریکا
۳ انستیتو فناوری ماساچوست (MIT) آمریکا
دانشگاه کمبریج انگلستان
انستیتو فناوری زوریخ (ETH) سوئیس
۶ دانشگاه کارنگی ملون آمریکا
۷ دانشگاه هاروارد آمریکا
دانشگاه برکلی کالیفرنیا آمریکا
دانشگاه ملی سنگاپور سنگاپور
۱۰ دانشگاه پرینستون آمریکا

جدول ۱۲ دانشگاه ایرانی در علوم کامپیوتر بر اساس نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۲

ردیف رتبه جهانی نام دانشگاه
۱ ۲۰۱–۲۵۰ دانشگاه صنعتی شریف
۲ ۳۰۱–۴۰۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳ ۳۰۱–۴۰۰ دانشگاه تهران
۴ ۴۰۱–۵۰۰ دانشگاه صنعتی اصفهان
۵ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه علم و صنعت ایران
۶ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه شیراز
۷ ۵۰۱–۶۰۰ دانشگاه تبریز
۸ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه فردوسی مشهد
۹ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۰ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۱ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه شهیدبهشتی
۱۲ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه یزد

معیارها کلی و شاخص‌های رتبه بندی بین المللی تایمز

پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام‌های معتبر بین المللی است که از سال ۲۰۰۴ مراکز آموزش عالی را در سرتاسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار داده است. این رتبه بندی از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار کلی آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با وزن ۳۰ درصد، وجهه بین المللی با وزن ۷.۵ درصد و ارتباط با صنعت با وزن ۲.۵ درصد بهره گرفته است.

معیار آموزش وزن کلی ۳۰ درصد. شاخص‌ها: بررسی شهرت آموزش ۱۵ درصد. نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی ۶ درصد. نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیأت علمی ۴.۵ درصد. نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه ۲.۲۵ درصد. درآمد مؤسسه نسبت به تعداد اعضای هیأت علمی ۲.۲۵ درصد.

معیار پژوهش وزن کلی ۳۰ درصد. شاخص‌ها: بررسی شهرت پژوهش ۱۸ درصد. درآمد پژوهش ۶ درصد. تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی ۶ درصد.

معیار استنادات وزن کلی ۳۰ درصد. شاخص: تأثیر - میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده ۳۰ درصد.

معیار درآمد صنعتی وزن کلی ۲.۵ درصد. شاخص: درآمد پژوهشی حاصل از صنعت (به ازای اعضای هیأت علمی) ۲.۵ درصد.

معیار وجهه بین المللی وزن کلی ۷.۵ درصد. نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی به بومی ۲.۵ درصد. نسبت دانشجویان بین‌المللی به بومی ۲.۵ درصد. سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی ۲.۵ درصد.

محاسبات رتبه بندی تایمز توسط شرکت خدمات حرفه‌ای پرایس واتر هاوس کوپرز (PWC) انجام شده است. محاسبات شاخص‌ها و نمرات توسط ۳ منبع اطلاعاتی صورت گرفته است که این منابع عبارت هستند از:

۱. داده‌های ارسالی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که به صورت خود اظهاری جمع آوری می‌شوند

۲. داده‌های حاصل از نظرسنجی شهرت توسط متخصصین آموزش عالی

۳. اطلاعات تولیدات علمی موسسات آموزش عالی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس

ارسال نظر