در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۷۵۴۱۲
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۵
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با اصلاح «آیین نامه اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی» موافقت بعمل آورد.
به گزارش خبرگزاری دانا به استناد رای صادره دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰ با اصلاح آیین نامه اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی موافقت شد.

آیین نامه اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی به منظور تضمین و ارتقاء کیفیت دوره پزشکی و تبیین ساختار، وظایف و فرآیند اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی دولتی و غیردولتی که به ترتیب پزشک عمومی می پردازند، تدوین شده است.

فرآیند اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی شامل اعلام آمادگی دانشکده پزشکی برای شروع فرآیند، خودارزیابی بر اساس استانداردهای مصوب ملی دوره پزشکی عمومی و ارزیابی بیرونی توسط کمیته اعتباربخشی شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت است.

پس از اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی یک دانشکده چند نوع رای صادر می شود.

تایید کامل صلاحیت به معنی رعایت کامل تمام استانداردهای الزامی است. طول مدت این اعتبار پنج ساله است و در پایان مدت مجددا اعتباربخشی انجام خواهد شد.

تایید صلاحیت به معنی رعایت در حد قابل قبول استانداردهای الزامی است در حدی که کیفیت کلی دوره مورد سوال نباشد. طول مدت این اعتبار از یک تا چهار سال است و در پایان مدت مجددا اعتباربخشی انجام خواهد شد. تبصره های مربوط به آن در آیین نامه درج شده است.

تایید مشروط با اخطار به معنی رعایت تعدادی از استانداردهای الزامی است در حدی که کیفیت کلی دوره مورد سوال باشد. طول مدت این اعتبار از یک سال است و در پایان مدت مجددا اعتباربخشی انجام خواهد شد. تبصره های مربوط به آن در آیین نامه درج شده است.

عدم تایید صلاحیت به معنی رعایت نشدن در حد قابل قبول اکثر استانداردهای الزامی است و در اعتباربخشی قبلی تایید مشروط با اخطار گرفته باشد. تاریخ اعتباربخشی بعدی مشروط به اعلام دانشکده پزشکی مبنی بر رعایت اکثر استانداردهای الزامی و درخواست بازدید مجدد خواهد بود.

تایید راه اندازی نیز رایی است که برای دانشکده های متقاضی تاسیس دوره پزشکی که اکثر استانداردهای الزامی را متناسب با هر مرحله آموزشی دوره پزشکی به صورت کامل رعایت کرده باشند، داده می شود.

همچنین چنانچه موسسه ای به رای صادره اعتراض داشته باشد می تواند بر اساس آیین نامه تقاضای تجدید نظر کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر