در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۷۵۵۴۴
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۴
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات پرداخت پاداش (عیدی) ۱۴۰۱ کارکنان و اعضای هیأت علمی این دانشگاه را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از ایسنا، دکتر محمدمهدی فداکار در دستورالعمل پرداخت پاداش (عیدی) سال ۱۴۰۱ کارکنان و اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها آورده است: نحوه محاسبه و میزان پرداخت پاداش عیدی سال ۱۴۰۱ به کارکنان اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی در واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه ابلاغ می شود.

۷ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان حداکثر عیدی کارکنان تمام‌وقت شاغل در دانشگاه

براساس بندهای این دستورالعمل، به کارکنانی که مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و دارای حکم رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و قرارداد کار معین هستند، معادل دو ماه حقوق و مزایای مستمر (بدون احتساب کمک‌هزینه‌های حق تأهل، حق مسکن و حق اولاد) مشروط بر اینکه از مبلغ ۵۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۹۰۰ ریال کمتر و از مبلغ ۷۹ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۸۵۰ ریال بیشتر نشود، براساس روزهای کارکرد آنان قابل پرداخت خواهد بود. کارکنانی که در سال جاری براساس مجوز صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه، به قرارداد کارمعین تغییر وضعیت گرفته‌اند، از تاریخ انعقاد قرارداد مشمول دریافت عیدی می‌شوند.

همچنین کارکنان تمام‌وقت بازنشسته و یا خرید خدمت که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه مشغول کار هستند، در مقابل ۱۲ ماه خدمت، مبلغ ۱۶ میلیون ریال عیدی دریافت می‌کنند.

میزان عیدی کارکنان ساعتی تمام‌وقت

همچنین در این دستورالعمل آمده است: کارکنان ساعتی تمام‌وقت مشمول مقررات تأمین اجتماعی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان اسفندماه سال جاری اشتغال به‌کار داشته و در طول سال مذکور حداقل ۲ هزار و ۲۲۰ساعت کارکرد داشته باشند، تا سقف مبلغ ۷۹ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۸۵۰ ریال از عیدی بهره‌مند خواهند شد. همچنین کارکنان ساعتی که کمتر از یک سال سابقه کار داشته و یا مجموع ساعت کارکرد ایشان کمتر از ۲ هزار و ۲۲۰ ساعت باشد، به‌ نسبت ساعت کارکرد، از عیدی بهره‌مند خواهند شد. کارکنان بازنشسته که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه به‌صورت ساعتی همکاری می‌کنند، به‌نسبت کارکرد تا سقف ۱۶ میلیون ریال از عیدی بهره‌مند می‌شوند.

براساس بندهای این دستورالعمل به کارکنان قراردادی نیمه‌وقت (که حق بیمه آنها از سوی دانشگاه پرداخت می‌شود)، در مقابل ۱۲ ماه خدمت نیمه‌وقت معادل یک‌دوم مبالغ مطرح‌شده در ابتدای این دستورالعمل پرداخت می‌شود. کارکنان مأمور از دیگر سازمان‌ها و نهادها به دانشگاه، طبق ضوابط سازمان یا نهاد مربوطه پاداش (عیدی) دریافت می‌کنند.

نحوه محاسبه پرداخت پاداش (عیدی) به اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه

در این دستورالعمل آمده است: میزان پاداش عیدی اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت در صورت ۱۲ ماه خدمت در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۳۲ میلیون ریال قابل پرداخت است. میزان پاداش عیدی به اعضای هیأت ‌علمی نیمه‌وقت در مقابل ۱۲ ماه خدمت نیمه‌وقت، معادل یک‌دوم مبلغ اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت قابل پرداخت است. همچنین پاداش اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت که از طرح خدمت مشمولان متخصص استفاده می‌کنند، نسبت به کارکرد آنها مطابق پاداش عیدی اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت قابل پرداخت است.

همچنین اعضای هیأت علی تمام‌وقت چنانچه به صورت نیمه‌وقت با واحد دیگری همکاری کنند، فقط از واحدی که به صورت تمام‌وقت همکاری دارند، عیدی آخرسال دریافت خواهند کرد. اعضای هیأت علمی (غیربازنشسته) که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در استخدام سایر دانشگاه ها، سازمان ها یا نهادهای دولتی هستند، از دانشگاه و یا سازمان مبدأ عیدی سال ۱۴۰۰ را دریافت می کنند، وجهی به عنوان عیدی از سوی دانشگاه تعلق نمی‌گیرد. به اعضای هیأت علی تمام‌وقت بازنشسته نیز که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه مشغول کار هستند، درمقابل ۱۲ ماه خدمت مبلغ ۱۶ میلیون ریال قابل پرداخت است.

همچنین به کارکنانی که از عضویت هیأت ‌علمی به حالت غیرهیأت ‌علمی تغییر وضعیت داده یا می‌دهند و یا بالعکس، عیدی به‌نسبت مدتی که در هر یک از وضعیت‌های مزبور اشتغال به‌کار داشته‌اند و مطابق با ردیف های مربوطه به‌صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می‌شود. همچنین اعضای هیأت ‌علمی و غیرهیأت ‌علمی نیمه‌وقت که به تمام‌وقت تغییر وضعیت داده‌اند و یا بالعکس، به‌نسبت مدتی که در هر یک از دو وضعیت نیمه‌وقت و تمام‌وقت اشتغال داشته‌اند، متناسب با وضعیت مزبور و برابر ضوابط مربوطه عیدی آنها محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

عیدی اعضای هیأت ‌علمی و غیرهیأت ‌علمی که در طول سال جاری از یک واحد به واحد دیگر مأمور یا منتقل شده‌اند، از واحدی که حقوق دریافت می‌کنند، پرداخت خواهد شد.

اعضای هیأت ‌علمی و غیرهیأت ‌علمی دانشگاه آزاد که به دیگر نهادها و سازمان‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) مأمور شده‌اند، با توجه به دریافت تمام حقوق و مزایا از محل مأموریت (مقصد)، عیدی را نیز از همان محل مأموریت دریافت خواهند کرد. اعضای هیأت ‌علمی و غیرهیأت ‌علمی که در سال ۱۴۰۰ قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل، با این دانشگاه قطع همکاری کرده‌اند، به‌میزان کارکرد خود عیدی تعلق می‌گیرد.

همچنین اعضای هیأت ‌علمی و غیرهیأت ‌علمی که از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده یا می‌کنند و یا به‌موجب حکم قطعی، از خدمت در دانشگاه به‌طور موقت منفصل شده یا می‌شوند، می‌توانند پس از اشتغال مجدد به‌کار نسبت به ماه‌های کارکرد حسب مورد، از پاداش آخر سال بهره‌مند ‌شوند.

براساس بندهای این دستورالعمل اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی که از مرخصی استعلاجی استفاده کرده یا می‌کنند و به طور موقت همکاری آنها با دانشگاه قطع شده یا می‌شود، می‌توانند پس از اشتغال به کار مجدد در صورتی که دستمزد ایام مرخصی استعلاجی آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده باشد، از پاداش آخر سال و براساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل، بهره‌مند شوند.

لازم به ذکر است براساس ماده ۹۱ قانون مالیاتی، پرداخت عیدی یک‌بار در سال به‌میزان ۴۰ میلیون ریال معاف از مالیات بوده و مابقی تا سقف پرداخت عیدی مشمول ۱۰ درصد کسر مالیات می‌شود.

انتهای پیام /

ارسال نظر