در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۸۳۹۴۱
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۹
شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در تازه‌ترین آرای خود یکی از شرایط توسعه رشته و مقاطع جدید در دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین تاسیس دانشکده‌های جدید را داشتن حداقل ۵۰۰ هزار نفر جمعیت اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دانا تصمیم شورای گسترش دانشگا ه‌های علوم پزشکی در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه، بر این شد ، مجوز راه اندازی رشته جدید مشروط به پیش بینی در سند توسعه متوازن  و تصویب اولویت راه اندازی آن در شورای کلان مناطق و  به صورت ذیل باشد:

الف) به دنبال درخواست دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مبنی بر راه اندازی رشته جدید، مراتب در صورت انطباق با سند توسعه متوازن آموزش علوم پزشکی کلان مناطق آمایشی، در دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است و مجوزی با عنوان «موافقت راه اندازی رشته-مقطع» توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی صادر و به دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی درخواست دهنده ابلاغ می‌شود.

این مجوز به منزله «موافقت اصولی» است و به معنی مجوز پذیرش دانشجو نیست.

ب) پس از تامین الزامات راه اندازی رشته_ مقاطع و تایید آن توسط دبیرخانه تخصصی مربوطه، مجوزی تحت عنوان «مجوز پذیرش دانشجو» که معادل موافقت قطعی راه اندازی رشته_ مقاطع است، توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی صادر خواهد شد.

جمعیت شرط اصلی تاسیس دانشکده‌های جدید در گروه علوم پزشکی

همچنین دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی شرایط تاسیس دانشکده‌های جدید در گروه علوم پزشکی را تعیین کرد.

بر اساس رای دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی برای تاسیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاخص‌های ذیل مطرح و مورد موافقت قرار گرفت:

۱. جمعیت منطقه تحت پوشش حداقل ۵۰۰ هزار نفر

۲. جمعیت شهرستان محل استقرار دانشکده حداقل ۲۰۰ هزار نفر

۳. وجود جمعیت غالب در شهرستان محل استقرار دانشکده

۴. فاصله جغرافیایی شهرستان محل استقرار دانشکده با دانشگاه مرکز استان بیش از ۲۰۰ کیلومتر

۵. شهرستان محل استقرار دانشکده (ترجیحاً) نسبت به شهرستان‌های تحت پوشش مرکزیت داشته باشد.

ممنوعیت ایجاد گروه‌های آموزشی با عناوین مشابه در دانشکده‌های متفاوت تابعه یک دانشگاه

شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنین شیوه نامه تشکیل گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی را اصلاح کرد.

دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی ماده ۳ شیوه نامه تشکیل گروه‌های آموزشی را به این صورت اصلاح کرده و موارد زیر به تصویب رساند:

وجود حداقل شش عضو هیات علمی آموزشی شاغل با تخصص مرتبط با درجه استادیاری و بالاتر در همان موسسه که حداقل ۳ نفر از آنان رسمی یا پیمانی باشند.

وجود حداقل یک رشته تحت پوشش گروه آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی یا دکتری عمومی الزامی است.

تبصره ۱: یک نفر از ۶ عضو می‌تواند به صورت (Dual affiliation) وابستگی سازمانی دوگانه از رشته‌های مرتبط انتخاب شود.

تبصره ۲: عنوان گروه‌های آموزشی از فهرست مصوب شورای گسترش که به دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی ابلاغ می‌شود، انتخاب می‌شود و در صورت لزوم تعریف عنوان جدید، مراتب باید به تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی برسد.

تبصره ۳: ایجاد گروه‌های آموزشی با عناوین مشابه در دانشکده‌های متفاوت تابعه یک دانشگاه، ممنوع است.

تبصره ۴: با افزایش تعداد اعضاء هیئت علمی و توسعه رشته ها، در صورتی که دانشگاه، متقاضی انتزاع گروه‌های آموزشی از گروه مصوب اولیه باشد، نباید انتزاع گروه جدید، منجر به خارج شدن گروه اول از استاندارد لازم، از نظر تعداد هیات علمی شود.

تبصره ۵: شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی حسب مقررات مربوطه اختیارات خود را در خصوص ایجاد گروه‌های آموزشی در دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی تفویض می‌کند و بر اساس این تبصره، ماده ۴ شیوه نامه تشکیل گروه‌های آموزشی مصوب دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی سال ۱۳۹۷ لغو می‌شود.


ارسال نظر