در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      توانا بود هرکه دانا بود               ز دانش دل پیر برنا بود      دانا خبر نخستین مرجع اخبار علمی - آموزشی در ایران      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی محوری زیربنای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      گزارش کامل هر تحول علمی را در دانا خبر ببینید      
کد خبر: ۱۲۸۷۴۷۹
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۴
سدهای ارتباطی
نویسنده: فاطمه سادات زاهدی
؛ بازدارنده ها و یا سدهای ارتباطی یک مانع مسدود کننده ارتباط به شمار می آیند که همانند موانع ارتباطی اثر سویی بر ارتباط موثر می‌گذارند متخصصان ارتباط های بین فردی آنها را بازدارنده های پلید ارتباط نام گذاری کرده اند این بازدارنده ها باعث توقف گفتگو می‌شوند و اگر به طور مکرر استفاده شوند مانند موانع ارتباطی باعث اقزایش پیامد های منفی و آسیب دائمی به رابطه موثر می‌شوند.

فاطمه سادات زاهدی ، کارشناس ارشد مشاوره ، خبرگزاری دانا ، گروه سلامت و سبک زندگی ؛ بازدارنده ها و یا سدهای ارتباطی یک مانع مسدود کننده ارتباط به شمار می آیند که همانند موانع ارتباطی اثر سویی بر ارتباط موثر می‌گذارند متخصصان ارتباط های بین فردی آنها را  بازدارنده های پلید ارتباط  نام گذاری کرده اند این بازدارنده ها باعث توقف گفتگو می‌شوند و اگر به طور مکرر استفاده شوند مانند موانع ارتباطی باعث اقزایش پیامد های منفی و آسیب دائمی به رابطه موثر می‌شوند.

این پاسخ ها و یا سدها عبارتند از :

 • انتقاد کردن : ارزیابی منفی از فرد دیگر و اعمال و نگرش های او بدون اینکه در مورد رفتار و یا نوع احساس طرف مقابل اطلاعات دقیقی داشته باشیم مثال « تو بی فکر هستی ».
 • نام گذاری کردن : دادن عنوان های کلیشه ای و یا تحقیر کردن فرد دیگر با کلمات و یا جملات تحقیر آمیز مثال : « بی کلاس » « احمق».
 • تشخیص گذاری : تجزیه و تحلیل رفتار فرد دیگر و به بازی گرفتن شخصیت او و حتی بازی کردن نقش یک روانشناس مبتدی مثال : « فکر میکنی با این رفتار میتوانی خود را محق نشان دهی ».
 • ستایش همراه با ارزیابی : قضاوت مثبت درمورد شخص دیگر و اعمال و رفتار او مثال : « تو همیشه کارمند خوبی هستی ».
 • دستور دادن : دادن دستور برای انجام عمل خاصی از فرد و یا تکرار جمله ای خاص  مثال : « چون من میگوم باید انجام گیرد ».
 • تهدید کردن : تلاش برای کنترل رفتار و گفتار طرف مقابل از طریق هشدار در مورد پیامد های آن مثال « این کار را متوقف کنید وگر نه گزارش به مقام های بالاتر داده میشود ».
 • پرسش های زیاد و نامناسب : سوال هایی که معمولا باعث معذب شدن شخص مقابل میشود و یا مناسب محیط کاری نیست و گاهی خصوصی تلقی میشود « در زندگی خصوصی شما همینگونه رفتار میکنید ؟».
 • نصیحت کردن : صحبت و پند و اندرز دادن در مورد مشکلات فرد مقابل مثال : « اگر من به جای تو بودم ...».
 • اخلاقی کردن : هدایت اینکه فرد در مقابل مشکلاتش چه کاری باید انجام دهد و مدعی روشنفکری مثال :    « شما باید بیشتر مطالعه داشته باشید ».
 • منحرف ساختن : بی توجهی و بی اهمیت جلوه دادن مشکلات شخص مقابل از طریق ایجاد حواس پرتی .مثال : « به این موضوع فکر نکن اهمیت ندارد ».
 • بحث منطقی کردن : تلاش برای متقاعد کردن فرد دیگر با متوسل شدن به منطق ُ فلسفه و یا بحث های روانشناسی ( کارشناسی نشده ) و نادیده گرفتن هیجانات طرف مقابل . مثال « واقع بینانه فکر کنید ».
 • اطمینان بخش : تلاش برای متوقف کردن هیجان های فرد دیگر  بدون در نظر گرفتن حالات روحی و احساسات او . مثال : « نگران نباش » « بی خیال ».

 

 

 

ارسال نظر