در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۸۷۷۷۶
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۱
با حکم وزیر بهداشت صورت گرفت؛
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی در احکام جداگانه ای سرپرستان ۸ دانشگاه علوم پزشکی را به عنوان روسای این دانشگاه ها منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر بهرام عین اللهی در احکام جداگانه ای با توجه به نامه دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه این کمیته، سرپرستان دانشگاه های علوم پزشکی لرستان، قزوین، شاهرود، گناباد، خراسان شمالی، اردبیل، البرز و بابل را به عنوان روسای این دانشگاه ها منصوب کرد.

در این احکام آمده است:

دکتر بهرام دلفان؛ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

پیرو ابلاغ شماره ۱۰۸۹/۱۰۰ مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ و با توجه به نامه شماره ۳۸۴۷/۱۴۰۱/دش مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه این کمیته، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان منصوب می‌شوید.

دکتر عبدالله دیدبان؛ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

پیرو ابلاغ شماره ۱۰۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰ و با توجه به نامه شماره ۳۸۴۷/۱۴۰۱/دش مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه این کمیته، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین منصوب می‌شوید.

دکتر حسین شیبانی؛ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

پیرو ابلاغ شماره ۱۲۸۹/۱۰۰ مورخ اول دی ماه ۱۴۰۰ و با توجه به نامه شماره ۳۸۴۷/۱۴۰۱/دش مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه این کمیته، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود منصوب می‌شوید.

دکتر رضا احمدی؛ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

پیرو ابلاغ شماره ۱۱۸۴/۱۰۰ مورخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰ و با توجه به نامه شماره ۳۸۴۷/۱۴۰۱/دش مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه این کمیته، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد منصوب می‌شوید.

دکتر سید جواد پورنقی؛ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

پیرو ابلاغ شماره ۹۷۵/۱۰۰ مورخ ۴ آبان ۱۴۰۰ و با توجه به نامه شماره ۳۸۴۷/۱۴۰۱/دش مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه این کمیته، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی منصوب می‌شوید.

دکتر علی محمدیان اردی؛ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

پیرو ابلاغ شماره ۱۳۹۴/۱۰۰ مورخ ۱۴ دی ۱۴۰۰ و با توجه به نامه شماره ۳۸۴۷/۱۴۰۱/دش مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه این کمیته، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل منصوب می‌شوید.

دکتر شهرام صیادی؛ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

پیرو ابلاغ شماره ۹۳۵/۱۰۰ مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ و با توجه به نامه شماره ۳۸۴۷/۱۴۰۱/دش مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه این کمیته، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز منصوب می‌شوید.

دکتر سید علی مظفرپور خوشرودی؛ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

پیرو ابلاغ شماره ۱۳۶۰/۱۰۰ مورخ ۱۱ دی ۱۴۰۰ و با توجه به نامه شماره ۳۸۴۷/۱۴۰۱/دش مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ دبیر کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و ششمین جلسه این کمیته، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل منصوب می‌شوید.


انتهای پیام/

ارسال نظر