در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۹۲۳۰۲
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۱
در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰، در مجموع ۴۵۵ مؤسسه، نزدیک به ۵۷ هزار پارسا و ۳۵۵ مؤسسه، بیش از ۳۱ هزار پیشنهاده را در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده، بارگذاری کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایة تبصرة نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی» مصوب 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامة اجرایی مصوب 23 مرداد 1398 هیئت وزیران؛ همة دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش ماهة دوم سال 1400 نشان می‌دهد.

ثبت پایان‌نامه، و رساله، و پیشنهاده در سامانة «ثبت»‌ در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن‌ها را درون‌دهی و شناسة ره‌گیری دریافت می‌کنند. پارسا نیز پس از درون‌دهی داده‌ها و بارگذاری فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه می‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان می‌رسد.گزیدۀ عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر آمده است.

گزیدۀ عملکرد سامانۀ ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده در شش ماهة دوم سال 1400

عملکرد ثبت پارسا

شمار

عملکرد ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانة ثبت برای ثبت پارسا

455

مؤسسه‌های عضو سامانة ثبت برای ثبت پیشنهاده

355

ثبت پارسا

56.510

ثبت پیشنهاده

31.092

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش ماهة دوم سال 1400 در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایة وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در ثبت پایان‌نامه،‌ رساله، و پیشنهاده بر پایة وابستگی سازمانی آن‌ها در شش ماهة دوم سال 1400

وابستگی سازمانی

شمار

دانش‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی *

ثبت پارسا

ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

 وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

43.096

108

27.774

92

17.697

 دانشگاه پیام نور

9.185

31

6.191

25

3.175

 دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

19

1

2

0

0

 دانشگاه فنی و حرفه‌ای

-

0

0

0

0

 دانشگاه فرهنگیان

136

8

86

5

31

 وزارت بهداشت، درمان، و آموزش‌پزشکی

16.159

3

252

1

100

 سایر دستگاه‌های اجرایی

2.002

20

786

7

363

 مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

14.064

230

12.224

191

7.687

 دانشگاه آزاد اسلامی

67.900

54

9.195

34

2.039

 حوزه‌های علمیه

-

0

0

0

0

همه

152.561

455

56.510

355

31.092

* شمار دانش‌آموختگان بر پایة آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 1397- 1398 از مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

گفتنی است ریز گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌‌ها در شش ماهة دوم سال 1400 در 80 برگ، در نشانی yun.ir/irandoc114 در دسترس است.


ارسال نظر