در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۳۰۴۵۷۵
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۴
حالت‌های مختلف وضوی جبیره بر اساس نظرات رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری دانا حالت‌های مختلف وضوی جبیره بر اساس نظرات رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای منتشر شد که تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد.

اگر زخم یا شکستگی بر اعضایی است که باید شسته شود (صورت یا دست ها):

۱: چنانچه روی آن باز است:

الف: آب برای آن ضرر ندارد: لازم است به طور معمول وضو گرفته شود.

ب: آب برای آن ضرر دارد: اطراف آن را بشوید، کافی است و احتیاط آن است که اگر کشیدن دست‌تر بر آن ضرر ندارد، دست‌تر روی آن بکشد.

۲: اگر روی آن بسته است:

الف: باز کردن آن امکان دارد، چنانچه آب برای آن ضرر دارد: اطراف آن را بشوید، کافی است و احتیاط آن است که اگر کشیدن دست‌تر بر آن ضرر ندارد، دست‌تر روی آن بکشد.

- اگر آب برای آن ضرر ندارد و زخم نجس است: باید زخم را آب بکشد و به طور معمول وضو بگیرد.

- اگر آب برای آن ضرر ندارد و زخم پاک است: لازم است آب را به عضو برساند و کشیدن دست‌تر کفایت نمی‌کند.

ب: اگر باز کردن آن امکان ندارد و آب برای آن ضرر دارد:

- اطراف زخم را بشوید و اگر جبیره پاک است روی آن را مسح کند و اگر جبیره نجس است یا نمی‏شود روی آن را دست‌تر کشید (مثلًا دوایی است که به دست می‏چسبد)، پارچه پاکی را به طوری که جزء جبیره حساب شود، روی آن بگذارد و دست‌تر روی آن بکشد و اگر این هم ممکن نیست، احتیاط واجب آن است که وضو بگیرد و نیز تیمم کند.

ج: اگر باز کردن آن امکان ندارد و آب برای آن ضرر ندارد:

در صورتی که زخم و جبیره پاک است باید آب را به روی زخم برساند، و اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته نجس است، چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب به روی زخم ممکن باشد بدون زحمت و مشقت، باید آن را آب بکشد و موقع وضو آب را به زخم برساند.

تذکرات:

۱: هر چیزی که هنگام وضو یا تیمم، بر محل زخم، شکستگی، سوختگی یا عضو دردمند می‌گذارند، جبیره نام دارد؛ مانند پارچه، چسب، نوار، پنبه، دارو، گچ یا چوب شکسته بندی.

۲: غسل جبیره‏ای مثل وضوی جبیره‏ای است، ولی بنابر احتیاط واجب باید آن را ترتیبی به‏جا آورند نه ارتماسی.

۳: اگر جبیره، تمام صورت یا تمام یکی از دست‏ها را فرا گرفته باشد باز احکام جبیره جاری بوده و وضوی جبیره‏ای کافی است، ولی اگر بیشتر اعضای وضو را گرفته باشد، تیمم کفایت می‌کند هر چند بنابر احتیاط مستحب بین عمل جبیره و تیمم جمع نماید.

۴: در جبیره‌ای که موضع شستن است، اگر دست کشیدن مشکل است و یا ممکن نیست مانند میان پارچه و پانسمان، دست کشیدن آن مقدار لازم نیست، ولی در جبیره‌ای که در موضع مسح است باید به همان مقداری (که اگر جبیره نبود) از نظر مقدار و کیفیت مسح شود.

۵: کسی که باید با وضو یا غسل جبیره‏ای نماز بخواند، چنانچه بداند که تا آخر وقت عذر او برطرف نمی‏شود، می‏تواند در اول وقت نماز بخواند، ولی اگر امید دارد که تا آخر وقت عذر او برطرف شود احتیاط واجب آن است که صبر کند و اگر عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیره‏ای به جا آورد.

ارسال نظر