در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۳۱۱۱۵۴
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۹
بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، بررسی وضعیت تبخیر در حوضه‌های آبریز کشور نشان از آن دارد که در این هفته روند تبخیر آب در حوضه‌های شمالی افزایشی و غرب کشور کاهشی خواهد بود و هفته آینده روند در حوضه‌های آبریز افزایش خواهد یافت.

تقی حسن زاده، پایگاه خبری دانا، سرویس راهبرد و انرژی؛ میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور یکی از مهم‌ترین مسائل در به‌وجودآمدن کم‌آبی یا پرآبی است، به‌طوری که هرچه میزان تبخیر بیشتر باشد وضعیت تأمین آب هم مشکلات بیشتری خواهد داشت.

بر اساس اعلام مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای هفته اول ، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در سواحل دریای خزر افزایشی و در غرب کشور به صورت پراکنده کاهشی پیش بینی می شود و نسبت به هفته گذشته در عمده مناطق کشور افزایشی (به جز مناطقی از جنوب شرق) خواهد بود.

وضعیت پتانسیل تبخیر برای هفته دوم نسبت به متوسط ۵ سال اخیر به صورت پراکنده در عمده مناطق کشور کاهشی پیش بینی می شود و همچنین برای هفته دوم نسبت به هفته گذشته، در عمده مناطق کشور افزایشی (به جز مناطقی از جنوب شرق) خواهد بود.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی پتانسیل تبخیر روزانه برای این هفته

بر پایه این گزارش، اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۵ اسفند نسبت به هفته گذشته ۱ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۰.۴ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۰.۴ میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۱ دهم میلیمتر است.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۵ اسفند نسبت به هفته گذشته ۵ دهم میلیمتر است، همچنین این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر هم منفی ۲ دهم میلی‌متر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۱.۶ میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر هم ۰.۶ میلیمتر است.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۵ اسفند نسبت به هفته گذشته ۴ دهم میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی یک دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۰.۸ میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر یک دهم میلیمتر است.

 

متوسط هفتگی پتانسیل تبخیر روزانه در هفته آینده

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۱۲ اسفندماه نسبت به هفته گذشته ۰.۳ میلیمتر خواهد بود، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۹ دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته یک میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۱ دهم میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۱۲ اسفندماه نسبت به هفته گذشته ۰.۴ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۰.۷ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۹ دهم میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۶ دهم میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۱۲ اسفندماه نسبت به هفته گذشته ۲ دهم میلی‌متر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۶ دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۱.۱ دهم میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی صفر میلی‌متر خواهد بود.

ارسال نظر