در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۳۱۱۲۲۳
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۰
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی؛
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی در گردهمایی انجمن‌های اولیا و مربیان و مدیران برتر کشور که با شعار «تربیت حکیمانه، حکمرانی خانواده» با بیان این که مشارکت والدین در مدارس هیأت امنایی چند ساحتی می‌شود، اظهار کرد: در فعالیت مدارس هیأت امنایی بازنگری خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری دانا احمد محمودزاده  اظهار کرد: یکی از ارکان تربیت، خانواده است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید بسیاری شده است و ما نیز نباید از این رکن مهم تربیتی غافل شویم؛ بلکه به سمت برجسته‌سازی آن حرکت کنیم. مسئله ی تربیت به عنوان هدف و غایت نهایی آموزش و پرورش، امر پیچیده ای است.

وی با اشاره به موضوع مشارکت و خانواده، گفت: بیش از ۶۰ موضوع درباره خانواده و مشارکت در سند تحول آموزش و پرورش مطرح شده است؛ همچنین در سند تحول دولت که به عنوان سند انتظار ابلاغ گردید، چرخش‌ها و نگاه‌های خوبی به خانواده و تعامل و مدرسه شده است. تربیت در متن تعلیم است و تعلیم ، پیش نیاز و مقدمه آن می باشد، لذا جریان تربیت مصون از تأثیرپذیری از منابع مختلف نیست.

محمودزاده با اشاره به اینکه در گذشته نگاه به مشارکت خانواده عمدتا مشارکت مالی بوده است، تصریح کرد: اکنون این نگاه کاملا تغییر کرده است و در اسناد بالادستی نیز از مشارکت خانواده به مشارکت چند وجهی و اجتماعی تعریف می‌شود وتربیت مستلزم مشارکت فعال تمامی عوامل اجتماعی سهیم و مؤثر در آن به ویژه پشتیبانی عناصر اصلی اجتماع و ارکان این فرآیند یعنی خانواده، مدرسه، رسانه، سازمان ها و نهادهای غیردولتی در دوران معاصر است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی با بیان اینکه بحث خانواده در انجمن اولیا و مربیان پیگیری می‌شود، افزود: انجمن اولیا و مربیان نیز با برنامه‌های متعدد و چرخش‌های تحولی و همچنین همراهی و هماهنگی با معاونت‌ها و سازمان‌ها، برای برجسته‌سازی خانواده به عنوان رکن تعلیم و تربیت گام‌های خوبی را برداشته است. از این رو ایجاد هماهنگی، همکاری و تعامل مثبت و سازنده بین نهاد خانواده و مدرسه به منظور رسیدن به اهداف تربیتی ضرورت دارد.

محمودزاده با بیان اینکه امروز ما با این سؤال اساسی که چگونه با منابع تأثیرگذار در تربیت دانش آموزان مانند خانواده و رسانه تعامل کنیم؟، اظهار کرد: اولین موضوع در چگونگی تعامل خانواده و مدرسه مفهوم پردازی نهادها و انجام پژوهش های اجتهادی است. چگونگی تعاملات خانواده و مدرسه کمتر مورد اندیشه و نظرورزی قرار گرفته است و بایستی انجمن اولیا و مربیان با همکاری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، به ویژه پژوهشکده خانواده و مدرسه به صورت جدی به این موضوع ورود پیدا کند.

وی دومین موضوع را رفع موانع پیش روی ایجاد تعامل دانست و گفت: یکی از موانع اساسی، وجود مجریان ناکارآمد در بین متولیان و ارکان این تعامل است و باید مدیران بی انگیزه و در سطح کلان تر، نگرش های غلط و نادرست سیاستگذاران این عرصه اصلاح شود زیرا در غیر این صورت تعاملی سازنده شکل نخواهد گرفت.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی با بیان اینکه در رابطه با چگونگی تعامل نیازمند راهبردهای ایجاد تعامل هستیم، افزود: از جمله این راهبردها، دادن نقش در محیط مدرسه و وجود مجموعه ای از نظام های تشویقی برای والدین و فرزندان به صورت مجزا است به طوری که با طراحی یک نظام تشویقی برای والدین آن ها را در تعامل بین مدرسه و خانواده در راستای تربیت دانش آموزان و فرزندانشان فعال نگه داشت. و حاصل این نوع نظام های تشویقی و موارد مشابه اقناع فکری والدین است و انجمن اولیا و مربیان به عنوان یکی از ارکان مهم و کلیدی و حساس، می تواند در راستای این نگاه و رویکرد و مشارکت مؤثر خانواده در آموزش و پرورش که به عنوان سومین موضوع مد نظر است، نقش آفرینی کند و این بستر را فراهم نماید.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت مدارس هیأت امنایی اظهار کرد: متأسفانه نظام کنکور محور و تک بعدی، باعث شد که خانواده نیز نگاه تک بعدی به نظام تعلیم و تربیت داشته باشد؛ در حالی که سند تحول آموزش و پرورش به تربیت چند ساحتی می‌پردازد و تعامل مدرسه و خانواده نیز باید بر محور تربیت چند ساحتی باشد و ما هم در برنامه‌های خود به این سمت در حرکت هستیم که فعالیت مدارس هیأت امنایی نیز در این مسیر قرار گیرد.

محمودزاده با اشاره به اینکه یکی از اقدامات اصلی ما در آینده، مشارکت اولیا، دانش‌آموزان، خیرین و گروه‌های جهادی را در فعالیت مدارس هیأت امنایی و تعامل چند جانبه آن ها در این مدارس است، تصریح کرد: انجمن اولیا و مربیان می تواند نقش پررنگی در حوزه ی مسائل تربیتی مدارس داشته باشند.

ارسال نظر