در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۳۱۱۴۸۵
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۰
با اعلام ظرفیت پذیرش؛
دستورالعمل تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۱ رشته ناباروری به استناد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری دانا در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه های علوم پزشکی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و باستناد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در نظر دارد مراحل تکمیل ظرفیت دوره تکمیلی تخصصی فلوشیپ در رشته ناباروری را با رعایت مفاد ذیل و از بین افراد واجد شرایط به انجام برساند.

این گروه از پذیرفته شدگان ملزم به سپردن تعهدات خاص به نفع دانشگاه های علوم پزشکی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته خواهند بود و معاف از پرداخت شهریه هستند.

دانشگاه های علوم پزشکی تربیت کننده دستیار دوره تکمیلی تخصصی و ظرفیت آن به شرح زیر است:

جدول شماره ١ دانشگاه های مورد پذیرش و ظرفیت
دانشگاه علوم پزشکی/ مرکز ظرفیت
تبریز یک نفر
مازندران یک نفر
یزد یک نفر
شهیدبهشتی یک نفر
پژوهشکده رویان یک نفر
پژوهشگاه ابن سینا یک نفر
جدول شماره ٢ دانشگاه های مورد نیاز تعهدات خاص
دانشگاه علوم پزشکی/ مرکز ظرفیت
کرمانشاه یک نفر
اهواز یک نفر
ایلام یک نفر
نیشابور یک نفر
اراک یک نفر
لرستان یک نفر

افراد واجد شرایط شرکت

- تمامی شرکت کنندگان در رشته پیش نیاز زنان و زایمان در آزمون دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ۱۴۰۱ که با رعایت مقررات موفق به کسب قبولی در مرحله اصلی نشده اند و یا تمامی افراد واجد شرایط شرکت در این مرحله از آزمون.

- تمامی متخصصین دارای دانشنامه تخصصی رشته زنان و زایمان که دارای پایان تعهدات هستند.

نحوه شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت

کلیه قوانین و مقررات و دستورالعمل ثبت نام آزمون فلوشیپ در این مرحله از آزمون نیز به قوت خود باقی است.

متقاضیان می توانند از ۶ تا ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱ به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir مراجعه کنند و مراحل ثبت نام و انتخاب یک محل را منطبق با مندرجات جدول شماره ١ و ٢ انجام دهند.

نحوه پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت به صورت کسب حدنصاب نمره قبولی در مرحله مصاحبه ساختارمند آزمون متمرکز مذکور و پذیرش بر اساس اولویت است.

تعهدات خاص:

محل تعهدات از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و در محل های معرفی شده در جدول با رعایت اولویت های استفاده شده در پذیرش و در بدو شروع دوره تعیین خواهد شد.

مدت تعهدات خاص این گروه از پذیرفته شدگان به میزان ٣ برابر مدت آموزش خواهد بود.

عدم سپردن تعهد محضری خاص به منزله اعلام انصراف از پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت خواهد بود.

ثبت نام و شروع به دوره این گروه از پذیرفته شدگان فروردین ماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

ارائه مجوز از سوی معاون درمان وزارت بهداشت جهت شروع به دوره الزامی است.

ارسال نظر