در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۳۱۳۰۸۳
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۲
جزئیات مدارک و مستندات لازم جهت موضوع تبدیل وضعیت تعهدات قانونی پزشکان، در مقطع تخصص از فرم درمانی به هیات علمی اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری دانا مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت «مدارک و مستندات لازم جهت موضوع تبدیل وضعیت تعهدات قانونی پزشکان، در مقطع تخصص از فرم درمانی به هیات علمی» را اعلام کرد.

بر اساس دستورالعمل شماره ۱ که ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شده است ریز مدارک و مستندات لازم جهت موضوع تبدیل وضعیت تعهدات قانونی پزشکان، در مقطع تخصص از فرم درمانی به هیات علمی اعلام شده است:

الف) موافقت معاونت درمان دانشگاه

ب) صورت جلسه موافقت هیات اجرایی جذب دانشگاه

ج) کلیه مشخصات فردی داوطلب به انضمام سال و محل فراغت از تحصیل، سال و محل آغاز تعهدات قانونی بر اساس ابلاغ معاونت درمان وزارت بهداشت (نوع سهمیه به صورت دقیق ذکر شود)

د) کلیه درخواست ها ممهور به امضا رئیس هیات اجرایی جذب دانشگاه باشند.

هـ) کلیه تصاویر، اسکن ها و مدارک واضح و خوانا ارسال شود.

مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت اعلام کرده است از تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ به کلیه درخواست های ارسالی با توجه به مدارک مندرج در دستور العمل شماره ۱ ترتیب اثر داده خواهد شد.

ارسال نظر