در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۳۱۳۲۹۶
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۱
مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش ۳۰۰۰ واحدی خوابگاه‌های متاهلی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در صورت تامین منابع خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری دانا دکتر احد بنار، درباره ساخت خوابگاه‌های متاهلی در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور گفت: برمبنای استفاده از منابع  قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» برای ساخت خوابگاه متاهلی برنامه‌ریزی کرده‌ایم. اما به دلیل اینکه در سال گذشته، هیچ منبعی از این قانون برای ساخت خوابگاه متاهلی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص داده نشد، نتوانستیم تعداد خوابگاه‌ها یا واحدسوئیت‌های متاهلی به طور قابل توجهی افزایش دهیم. 

مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ب ا بیان اینکه ظرفیت خوابگاه‌های متاهلی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد خوبی داشته است، خاطرنشان کرد: اگرچه هیچ منبعی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال گذشته برای افزایش ظرفیت خوابگاه‌های متاهلی دریافت نکردیم اما توانستیم رشد خوبی داشته باشیم اما نتوانستیم رشد خوابگاه‌ها را به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برسانیم. 

وی ادامه داد: با استفاده از منابع داخلی وزارت بهداشت توانستیم  تعداد خوابگاه‌های متاهلی را ۳۲ درصد افزایش دهیم. همچنین تعداد واحدسوئیت‌های متاهلی و مساحت‌خوابگاه‌های متاهلی به ترتیب ۱۲ و ۳۲ درصد در سال گذشته نسبت به ابتدای ۱۴۰۰ افزایش یافت. مجموع ساختمان‌های خوابگاه‌های متاهلی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی ۲۵ مورد بود که در حال حاضر به ۳۳ ساختمان رسیده است. تعداد واحدسوئیت‌های متاهلی ۷۹۳ واحد بود که در حال حاضر تعداد این سوئیت‌ها ۸۸۵ واحد است. تمام افزایش‌ ظرفیت‌ها از منابع داخلی وزارت بهداشت حاصل شده است. 

افزایش ۳۰۰۰ واحدی خوابگاه‌های متاهلی تا سال ۱۴۰۴

دکتر بنار درباره افزایش ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی توضیح داد: در سال ۱۴۰۲، برای افزایش خوابگاه‌ه‌های متاهلی دانشگاه‌ها انجام با بهره‌گرفتن از منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برنامه‌ریزی کرده‌ایم. تعهد داده‌ایم که ظرفیت خوابگاه‌های متاهلی را ۳۰۰۰ واحد تا سال ۱۴۰۴ افزایش دهیم. در صورتی که منابع لازم از محل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تامین شودف می‌بایست ظرفیت خوابگاه‌های متاهلی را از سال جاری تا ۱۴۰۴، سالانه ۱۰۰۰ واحد افزایش دهیم. 

مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: منابعی که برای ساخت خوابگاه‌های متاهلی در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد با توجه به سرانه دانشجویانی که در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی  سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند، مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شوند تا  دانشگاه‌ها با توجه به دانشجویانی که در اختیار دارند، بتوانند ظرفیت واحدسوئیت‌های متاهلی را افزایش دهند. نیاز به ساخت خوابگاه متاهلی در تمام کشور وجود دارد. اگر منابع لازم تخصیص داده شود، می‌توانیم تعداد خوابگاه‌های متاهلی را در کوتاه‌مدت افزایش دهیم. 

وی درباره اعتبار مورد نیاز برای افزایش ظرفیت خوابگاهی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و برآوردهایی که برمبنای هزینه‌های ساخت در این روزها انجام داده‌ایم، ساخت ۳۰۰۰ هزار واحد متاهلی و ۲۷۰۰۰ تخت مجردی به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این مبلغ باید به طور کامل بررسی شود که ساخت ۱۰۰۰ واحد متاهلی و ۹۰۰۰ تخت‌ مجردی در سال جاری نیازمند چه هزینه‌ای است. 

۴۰ درصد خوابگاه‌های دانشگاه‌ها نیازمند جایگزینی هستند

وی درباره بهسازی و بازسازی خوابگاهی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی گفت: حدود ۴۰ درصد از مجموع خوابگاه‌های مجردی که مالکیت آن در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد، نیازمند بازسازی اساسی و جدی یا جایگزینی ساختمان هستند. همچنین ۴۲ درصد دیگر از خوابگاه‌های ملکی وزارت بهداشت نیز به بازسازی نیاز دارند. براین اساس، حدود ۸۲ درصد خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی نیازمند بازسازی هستند. 

دکتر بنار با بیان اینکه با توجه به فوریت‌هایی که برای بازسازی خوابگاه‌ها پیش می‌آید با استفاده از منابع در دسترس به در حال به‌سازی خوابگاه‌ها هستیم، توضیح داد: اگر مشکلی در خوابگاه‌های فرسوده پیش بیاید دانشگاه‌های علوم‌پزشکی می‌بایست آن را ترمیم کنند. واقعیت این است که ۸۲ درصد از خوابگاه‌های ملکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به آن اشاره کردیم به جایزگینی یا بازسازی اساسی نیاز دارند. در حال حاضر، ۴۲ درصد از این خوابگاه‌ها را می‌توان بازسازی کرد چرا که کمتر از ۲۵ سال قدمت دارند.

وی ادامه داد: عمر برخی از خوابگاه‌های ملکی وزارت بهداشت به ۵۰ سال می‌رسد که براساس استانداردهای بین‌المللی فرسوده به حساب می‌آیند. قدمت برخی از این ساختمان‌ها به ۵۰ سال رسیده است که ناچار به جایگزینی این ساختمان‌ها هستیم. 

مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره اعتبار مورد نیاز برای بازسازی خوابگاه‌ها گفت: با توجه به اینکه مقوله بازسازی با ساخت و ساز متفاوت است، در حال حاضر، نمی‌توان مبلغ دقیقی برای بازسازی ارائه داد. به طور قطع، جایزگینی خوابگاه‌های قدیمی با جدید و به‌سازی ساختمان‌ها به هزینه جدی نیاز دارد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

دکتر بنار گفت: با توجه به شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزایش خوابگاه‌های متاهلی اولویت ما به حساب می‌آید. 

 

"تغذیه" دارای بودجه نشان‌دار می‌شود

دکتر بنار، درباره تغذیه دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور گفت: براساس قیمت اقلام موادغذایی و محاسباتی که در آبان و آذر سال گذشته انجام دادیم، تغذیه دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی به ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه در سال جاری نیاز دارد.  با توجه به اینکه هیچ ردیف نشان‌داری برای تغذیه دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در قانون بودجه ۱۴۰۱ تعریف نشده بود، دانشگاه‌ها در تنگنا قرار گرفتند  و سب بدهی انباشته دانشگاه‌ها شد.

وی ادامه داد: با توجه به تعداد غذاهایی که به عنوان وعده ناهار در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد و وعده‌های غذایی صبحانه و شام دانشجویان خوابگاهی و افزایش قیمت موادغذایی، به اعتبار بیشتری نیاز داریم. 

مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توضیح داد: پیش از اینکه قانون لایحه بودجه ۱۴۰۲، بحث‌های درباره نشان‌دار کردن ردیف بودجه تغذیه دانشجویان علوم‌پزشکی مطرح شد. موضوع نشان‌دار کردن بودجه تغذیه دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی با نمایندگان مجلس مطرح شد و به موفقیت‌هایی در این زمینه دست یافتیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تصور می‌کنیم که موضوع تغذیه دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی دارای ردیف بودجه نشان‌دار شود اما نتیجه نهایی هنوز اعلام نشده است. در انتظار ابلاغ بودجه هستیم تا ردیف بودجه تمام ارگان‌ها مشخص شود.

برچسب ها: خوابگاه متاهلی
ارسال نظر