در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۳۱۳۸۱۸
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۸

به گزارش پایگاه خبری دانا کرسی امکان سنجی مسئولیت اصحاب رسانه در خود کشی نوجوانان درتاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۲ در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد. 

ابتدا مهرنوش ابوذری به شرح و ارائه بحث خود پرداخت. او گفت: موضوع جلسه مربوط به امکان سنجی اصحاب رسانه در خودکشی نوجوان از این جا شروع شد که چند بازی و چالش آنلاین مطرح شد از جمله نهنگ آبی و... ومنجر به خودکشی شد این بازی بیشتر در وسعت بین المللی مطرح شد. این اتفاق این دغدغه را مطرح کرد که آیا کارهایی مانند این دارای جنبه حقوقی هستند که مورد بررسی قرار گیرد؟ مثلا نهنگ آبی به طوری که شخصیت نوجوان را شناسایی می‌کرد و ازآن ها می خواست که به خود آسیب بزنند و عکسش را برای بازی ارسال کنند. در مرحله آخر که ارتکاب خود کشی بود کاملا برای نوجوان عادی سازی می شد اگه از انجام آن امتناع می‌کرد با توجه به اطلاعاتی که نوجوان در طول انجام مراحل گرفته بود او را تهدید به انتشار این اطلاعات می‌کرد. این ماجرا چالش ها بسیاری را در مسائل حقوقی مطرح کرد و یکی از سازندهای این بازی گفت که این ها افراد عبس جامعه هسنتد که به این کارها را تن می‌دهند و نیازی بوجود آن ها نیست. دو تا قسمت در این جا مطرح تاثیر اخبار خود کشی و تاثیر گذاری آن و دوم نوع فعالیت عملکرد آن ها و محتوا فنی ان ها در افکار خودکشی و تاثیر آن می‌باشد. در یک دوره خاصی بدلیل حضور بیشتر کودکان در فضای مجازی و دسترسی بیشتر آن ها به آن نسبت به تغییر شخصیت آن ها مشاده خواهیم کرد که موجب خودکشی هم می تواند باشد. در مورد افراد بیشتر از ۱۸ سالرسیدن به این مرز از افسردگی می تواند از نقطه ها خطرناکه در جامعه باشد. این دوران دوران مهمی است اکر این دوران همراه با نظارت والیدن نباشد نمی تواند موجب مشکلاتی تا اخر عمر باشد.

ارسال نظر