در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۳۱۶۶۱۸
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۷
توسط نظام رتبه بندی تایمز اعلام شد؛
جدیدترین رتبه بندی تایمز در حوزه اثرگذاری دانشگاه ها در شاخص های ۱۷ گانه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴ منتشر شد و ۳۳ دانشگاه ایرانی در جمع ۱۵۰۰ دانشگاه برتر قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری دانا، رتبه بندی دانشگاه‌های تأثیرگذار برای اولین بار سال ۲۰۱۹ از سوی نظام رتبه بندی بین‌المللی تایمز انجام شد. تایمز در این رتبه بندی دانشگاه‌ها را بر اساس اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی می‌کند.

در رتبه بندی دانشگاه‌های تأثیرگذار تایمز در سال ۲۰۲۴ تعداد ۲ هزار و ۱۵۲ دانشگاه از ۱۲۵ کشور / منطقه ارزیابی شدند. دانشگاه وسترن سیدنی استرالیا برای سومین سال متوالی در صدر فهرست قرار گرفت. دانشگاه منچستر بریتانیا و دانشگاه تاسمانی استرالیا در رتبه دوم مشترک قرار دارند.

برترین تازه وارد در سال ۲۰۲۴ انستیتو آگرو فرانسه در رتبه ۲۱ مشترک است. هند با ۹۶ مؤسسه دارای بیشترین دانشگاه در این رتبه بندی است.

شاخص‌های اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) شامل ۱۷ شاخص است که رتبه بندی تایمز عملکرد دانشگاه را در همه این شاخص‌ها ارزیابی می‌کند.

۱۰ دانشگاه برتر جهان دارای بالاترین نمره در شاخص‌های ۱۷ گانه

ردیف دانشگاه رتبه جهانی نمره کل
۱ دانشگاه Western Sydney از استرالیا ۱ ۹۹.۷
۲ دانشگاه منچستر از بریتانیا ۹۸.۵
۳ دانشگاه Tasmania از استرالیا ۹۸.۵
۴ دانشگاه Aalborg از دانمارک ۴ ۹۸.۰
۵ دانشگاه RMIT از استرالیا ۵ ۹۷.۷
۶ دانشگاه Alberta از کانادا ۶ ۹۷.۴
۷ دانشگاه UNSW Sydney از استرالیا ۷ ۹۷.۲
۸ دانشگاه Queen’s از کانادا ۸ ۹۷.۱
۹ دانشگاه Arizona State از آمریکا ۹ ۹۶.۴
۱۰ دانشگاه Exeter از بریتانیا ۱۰ ۹۶.۱

افزایش تعداد دانشگاه‌های ایرانی حاضر در در رتبه بندی دانشگاه‌های تأثیرگذار ۲۰۲۴

تعداد دانشگاه‌های ایرانی حاضر در در رتبه بندی دانشگاه‌های تأثیرگذار ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و این تعداد از ۲۷ دانشگاه به ۳۳ دانشگاه رسیده است اما در جدول دارای نمره نهایی نام ۲۹ دانشگاه ذکر شده است.

دانشگاه الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه کردستان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه کاشان، دانشگاه زنجان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه ایلام، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه مراغه، دانشگاه مازندران، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲۹ دانشگاه حاضر در نسخه ۲۰۲۴ در بخش دارای نمره نهایی هستند.

سه دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشگاه بناب و یک مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی در بخش شاخص شماره ۱۷ یا مشارکت برای اهداف ذکر شده اند و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در برخی از شاخص‌ها وجود دارد و در جدول دارای نمره نهایی ذکر نشده است.

جدول رتبه بندی دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه بندی مؤثرترین دانشگاه‌ها ۲۰۲۴ (براساس نمره نهایی)

ردیف دانشگاه رتبه جهانی نمره کل
۱ دانشگاه الزهرا (س) ۴۰۱–۶۰۰ ۶۹.۹ - ۷۵.۷
۲ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۰۱–۶۰۰ ۶۹.۹ - ۷۵.۷
۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۴۰۱–۶۰۰ ۶۹.۹ - ۷۵.۷
۴ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۶۰۱–۸۰۰ ۶۴.۵–۶۹.۸
۵ دانشگاه محقق اردبیلی ۶۰۱–۸۰۰ ۶۴.۵–۶۹.۸
۶ دانشگاه تهران ۶۰۱–۸۰۰ ۶۴.۵–۶۹.۸
۷ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۸۰۱–۱۰۰۰ ۵۸.۸ - ۶۴.۴
۸ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۸۰۱–۱۰۰۰ ۵۸.۸ - ۶۴.۴
۹ دانشگاه شهید بهشتی ۸۰۱–۱۰۰۰ ۵۸.۸ - ۶۴.۴
۱۰ دانشگاه صنعتی شریف ۸۰۱–۱۰۰۰ ۵۸.۸ - ۶۴.۴
۱۱ دانشگاه کردستان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۵۸.۸ - ۶۴.۴
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۵۸.۸ - ۶۴.۴
۱۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۰۰۱–۱۵۰۰ ۴۵.۰ -۵۸.۷
۱۴ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۰۰۱–۱۵۰۰ ۴۵.۰ -۵۸.۷
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱۰۰۱–۱۵۰۰ ۴۵.۰ -۵۸.۷
۱۶ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۰۰۱–۱۵۰۰ ۴۵.۰ -۵۸.۷
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۱۰۰۱–۱۵۰۰ ۴۵.۰ -۵۸.۷
۱۸ دانشگاه صنعتی شیراز ۱۰۰۱–۱۵۰۰ ۴۵.۰ -۵۸.۷
۱۹ دانشگاه کاشان ۱۰۰۱–۱۵۰۰ ۴۵.۰ -۵۸.۷
۲۰ دانشگاه زنجان ۱۰۰۱–۱۵۰۰ ۴۵.۰ -۵۸.۷
۲۱ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱۰۰۱–۱۵۰۰ ۴۵.۰ -۵۸.۷
۲۲ دانشگاه ایلام ۱۵۰۱+ ۶.۸ - ۴۴.۹
۲۳ دانشگاه بین المللی امام خمینی ۱۵۰۱+ ۶.۸ - ۴۴.۹
۲۴ دانشگاه پیام نور ۱۵۰۱+ ۶.۸ - ۴۴.۹
۲۵ دانشگاه هرمزگان ۱۵۰۱+ ۶.۸ - ۴۴.۹
۲۶ دانشگاه مراغه ۱۵۰۱+ ۶.۸ - ۴۴.۹
۲۷ دانشگاه مازندران ۱۵۰۱+ ۶.۸ - ۴۴.۹
۲۸ دانشگاه علم و فرهنگ ۱۵۰۱+ ۶.۸ - ۴۴.۹
۲۹ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۵۰۱+ ۶.۸ - ۴۴.۹

شاخص‌های اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) شامل ۱۷ شاخص است که رتبه بندی تایمز عملکرد دانشگاه را در همه این شاخص‌ها ارزیابی می‌کند.

شاخص‌ها: ۱: بدون فقر، ۲: بدون گرسنگی، ۳: سلامتی و رفاه خوب، ۴: آموزش با کیفیت، ۵: برابری جنسیتی، ۶: آب تمیز و بهداشتی، ۷: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۸: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۱۰: کاهش نابرابری، ۱۱: شهرها و جوامع پایدار، ۱۲: مصرف و تولید مسؤولانه، ۱۳: اقدامات آب و هوا، ۱۴: زندگی در زیر آب، ۱۵: زندگی در خشکی، ۱۶: صلح، عدالت و نهادهای قوی و ۱۷: مشارکت برای اهداف

بهترین رتبه از میان دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه بندی اثرگذاری تایمز ۲۰۲۴ متعلق به دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف با رتبه =۲۷ در شاخص ۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت است.

جدول رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هر یک از شاخص‌های ۱۷ گانه اهداف توسعه پایدار رتبه بندی تایمز نسخه ۲۰۲۴

شاخص ۱: بدون فقر دانشگاه برتر: دانشگاه Airlangga از اندونزی
دانشگاه‌های ایرانی در شاخص رتبه ۲۰۱-۳۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مازندران
رتبه ۳۰۱–۴۰۰ دانشگاه تهران
رتبه ۴۰۱–۶۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی سمنان، محقق اردبیلی
رتبه ۶۰۱–۸۰۰: دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، ایلام، شهید بهشتی، علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، کردستان، علم و فرهنگ، علوم پزشکی زنجان
رتبه ۸۰۱–۱۰۰۰: دانشگاه‌های الزهرا، شهید باهنر کرمان، علوم پزشکی شهرکرد، کاشان، مازندران، سیستان و بلوچستان
رتبه ۱۰۰۱+: دانشگاه زنجان
شاخص ۲: بدون گرسنگی دانشگاه برتر: دانشگاه Queen’s از کانادا
دانشگاه‌های ایرانی در شاخص رتبه ۱۰۱–۲۰۰: دانشگاه تهران
رتبه ۲۰۱–۳۰۰: دانشگاه‌های شهید باهنر کرمان، محقق اردبیلی
رتبه ۳۰۱–۴۰۰: دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، شهید بهشتی
رتبه ۳۰۱–۴۰۰: دانشگاه‌های کردستان، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رتبه ۴۰۱–۶۰۰: دانشگاه‌های الزهرا، ایلام، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی سمنان، سیستان و بلوچستان، زنجان
رتبه ۶۰۱–۸۰۰: دانشگاه‌های بین المللی امام خمینی، شهید صدوقی یزد، علوم پزشکی شهرکرد، کاشان، مازندران، علم و فرهنگ، علوم پزشکی زنجان
شاخص ۳: سلامتی و رفاه خوب

دانشگاه برتر: آکادمی آموزش عالی و تحقیقات JSS از هندوستان

دانشگاه‌های ایرانی در شاخص رتبه =۶۲: دانشگاه علوم پزشکی ایران
رتبه ۱۰۱–۲۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی کردستان، علوم پزشکی ارومیه
رتبه ۲۰۱–۳۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی زنجان
رتبه ۳۰۱–۴۰۰: دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رتبه ۴۰۱–۶۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی گیلان، علوم پزشکی شهرکرد
رتبه ۶۰۱–۸۰۰: دانشگاه‌های الزهرا، علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، تهران
رتبه ۱۰۰۱+: دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، ایلام، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، کاشان، کردستان، مازندران، محقق اردبیلی، علم و فرهنگ، سیستان و بلوچستان، زنجان
شاخص ۴: آموزش با کیفیت

دانشگاه برتر: دانشگاه Aalborg از دانمارک

دانشگاه‌های ایرانی در شاخص رتبه ۳۲: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رتبه =۹۵: دانشگاه علوم پزشکی ایران
رتبه ۱۰۱–۲۰۰: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رتبه ۴۰۱–۶۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی کردستان، زنجان
رتبه ۶۰۱–۸۰۰: دانشگاه‌های الزهرا، صنعتی امیرکبیر، صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشکی سمنان، شهید بهشتی، کردستان، مراغه، علوم پزشکی زنجان
رتبه ۸۰۱–۱۰۰۰: دانشگاه‌های ایلام، محقق اردبیلی، تهران، علوم پزشکی ارومیه
رتبه ۱۰۰۱–۱۵۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، شهید باهنر کرمان، علوم پزشکی شهرکرد، صنعتی شیراز، کاشان، مازندران، علم و فرهنگ، سیستان و بلوچستان
رتبه ۱۵۰۱+: دانشگاه‌های پیام نور، علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
شاخص ۵: برابری جنسیتی دانشگاه برتر: دانشگاه Western Sydney از استرالیا
دانشگاه‌های ایرانی در شاخص رتبه ۳۲: دانشگاه الزاهرا (س)
رتبه ۱۰۱–۲۰۰: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رتبه ۳۰۱–۴۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی زنجان
رتبه ۴۰۱–۶۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی شهرکرد، زنجان
رتبه ۶۰۱–۸۰۰: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رتبه ۸۰۱–۱۰۰۰: دانشگاه‌های ایلام، علوم پزشکی سمنان، شهید بهشتی، مراغه
رتبه ۱۰۰۱+: دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشکی گیلان، بین المللی امام خمینی، شهید باهنر کرمان، علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، کاشان، کردستان، مازندران، محقق اردبیلی، علم و فرهنگ، سیستان و بلوچستان، تهران، علوم پزشکی ارومیه
شاخص ۶: آب تمیز و بهداشتی دانشگاه برتر: دانشگاه Exeter از انگلستان
دانشگاه‌های ایرانی در شاخص رتبه ۸۴: دانشگاه الزهرا
رتبه ۲۰۱–۳۰۰: دانشگاه‌های کاشان، تهران
رتبه ۳۰۱–۴۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، صنعتی شریف، محقق اردبیلی
رتبه ۴۰۱–۶۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی مازندران، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، کردستان، مراغه، مازندران، علوم پزشکی زنجان
رتبه ۶۰۱–۸۰۰: دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، ایلام، پیام نور، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، زنجان
رتبه ۸۰۱+: دانشگاه علوم پزشکی سمنان
شاخص ۷: انرژی مقرون به صرفه و پاک دانشگاه برتر: دانشگاه Afe Babalola از نیجریه
دانشگاه‌های ایرانی در شاخص رتبه ۱۰۱–۲۰۰: دانشگاه‌های صنعتی شیراز، محقق اردبیلی
رتبه ۲۰۱–۳۰۰: دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، شهید بهشتی
رتبه ۳۰۱–۴۰۰: دانشگاه الزهرا
رتبه ۴۰۱–۶۰۰: دانشگاه‌های مازندران، علوم پزشکی زنجان
رتبه ۶۰۱–۸۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مازندران، کاشان، کردستان، علم و فرهنگ، تهران
رتبه ۸۰۱+: دانشگاه‌های ایلام، پیام نور، علوم پزشکی سمنان، شهید باهنر کرمان، صنعتی شریف، مراغه، سیستان و بلوچستان، زنجان
شاخص ۸: کار شایسته و رشد اقتصادی دانشگاه برتر: دانشگاه Kyungpook National از کره جنوبی
دانشگاه‌های ایرانی در شاخص رتبه ۸۶: دانشگاه الزهرا
رتبه ۲۰۱–۳۰۰: دانشگاه علوم پزشکی ایران
رتبه ۴۰۱–۶۰۰: دانشگاه‌های صنعتی شریف، علوم پزشکی زنجان
رتبه ۶۰۱–۸۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، صنعتی نوشیروانی بابل، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، کردستان، تهران، زنجان
رتبه ۸۰۱–۱۰۰۰: دانشگاه‌های کاشان، مازندران، علم و فرهنگ، سیستان و بلوچستان
رتبه ۱۰۰۱+: دانشگاه ایلام
شاخص ۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت دانشگاه‌های برتر: = ۱: دانشگاه صنعتی دلفت هلند، دانشگاه آخن آلمان، دانشگاه فنی مونیخ آلمان، دانشگاه درسدن آلمان، دانشگاه ادینبورگ انگلستان، دانشگاه ارلانگن-نورنبرگ آلمان، دانشگاه اشتوتگارت آلمان، دانشگاه Yonsei کره جنوبی
دانشگاه‌های ایرانی در شاخص رتبه =۲۷: دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف
رتبه ۶۲: دانشگاه شهید بهشتی
رتبه ۱۰۱–۲۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، تهران
رتبه ۳۰۱–۴۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، شهید باهنر کرمان
رتبه ۴۰۱–۶۰۰: دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، ایلام، بین المللی امام خمینی، هرمزگان، کردستان، سیستان و بلوچستان
رتبه ۶۰۱–۸۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، علوم پزشکی شهرکرد، صنعتی شیراز، کاشان، علم و فرهنگ، علوم پزشکی زنجان
رتبه ۸۰۱–۱۰۰۰: دانشگاه‌های الزهرا، مازندران
شاخص ۱۰: کاهش نابرابری دانشگاه برتر: دانشگاه RMIT از استرالیا
دانشگاه‌های ایرانی در شاخص رتبه ۷۱: دانشگاه علوم پزشکی ایران
رتبه ۲۰۱–۳۰۰: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رتبه ۳۰۱–۴۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مازندران
رتبه ۴۰۱–۶۰۰: دانشگاه‌های الزهرا، صنعتی نوشیروانی بابل، ایلام، کاشان، کردستان، تهران، زنجان
رتبه ۶۰۱–۸۰۰: دانشگاه‌های بین المللی امام خمینی، شهید بهشتی
رتبه ۸۰۱–۱۰۰۰: دانشگاه‌های شهید باهنر کرمان، علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مازندران، علم و فرهنگ، سیستان و بلوچستان
شاخص ۱۱: شهرها و جوامع پایدار دانشگاه برتر: دانشگاه منچستر از انگلستان
دانشگاه‌های ایرانی در شاخص رتبه ۳۰۱–۴۰۰: دانشگاه شهید باهنر کرمان
رتبه ۴۰۱–۶۰۰: دانشگاه‌های الزهرا، شهید بهشتی، کردستان، محقق اردبیلی، تهران
رتبه ۶۰۱–۸۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمانشاه، کاشان
رتبه ۸۰۱–۱۰۰۰: دانشگاه‌های ایلام، مازندران، علم و فرهنگ، سیستان و بلوچستان، زنجان، علوم پزشکی زنجان
شاخص ۱۲: مصرف و تولید مسؤولانه دانشگاه‌های برتر: = ۱: دانشگاه Bournemouth و King’s College London از انگلستان
دانشگاه‌های ایرانی در شاخص رتبه ۲۰۱–۳۰۰: دانشگاه علوم پزشکی ایران
رتبه ۴۰۱–۶۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، الزهرا، صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشکی مازندران، تهران، علوم پزشکی زنجان
رتبه ۶۰۱–۸۰۰: دانشگاه‌های ایلام، علوم پزشکی کرمانشاه، شهید باهنر کرمان، کاشان، کردستان، مازندران، سیستان و بلوچستان، زنجان
شاخص ۱۳: اقدامات آب و هوا دانشگاه برتر: دانشگاه Tasmania از استرالیا
دانشگاه‌های ایرانی در شاخص رتبه ۲۰۱–۳۰۰: دانشگاه کاشان
رتبه ۳۰۱–۴۰۰: دانشگاه‌های الزهرا، تهران
رتبه ۴۰۱–۶۰۰: دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مازندران، شهید باهنر کرمان، علوم پزشکی زنجان
رتبه ۶۰۱–۸۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایلام، علوم پزشکی کرمانشاه، کردستان، مازندران، سیستان و بلوچستان
رتبه ۸۰۱+: دانشگاه‌های هرمزگان، زنجان
شاخص ۱۴: زندگی در زیر آب دانشگاه برتر: دانشگاه Arizona State از آمریکا
دانشگاه‌های ایرانی در شاخص رتبه ۱۰۱–۲۰۰: دانشگاه الزهرا
رتبه ۲۰۱–۳۰۰: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رتبه ۳۰۱–۴۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، کردستان، تهران
رتبه ۴۰۱–۶۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، صنعتی نوشیروانی بابل، ایلام، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، هرمزگان، کاشان، مازندران، علوم پزشکی زنجان
شاخص ۱۵: زندگی در خشکی دانشگاه برتر: دانشگاه منچستر از انگلستان
دانشگاه‌های ایرانی در شاخص رتبه ۲۰۱–۳۰۰: دانشگاه الزهرا
رتبه ۳۰۱–۴۰۰: دانشگاه‌های کردستان، تهران
رتبه ۴۰۱–۶۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، صنعتی نوشیروانی بابل، ایلام، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مازندران، هرمزگان، مازندران، سیستان و بلوچستان، زنجان، علوم پزشکی زنجان
رتبه ۶۰۱+: دانشگاه‌های شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی
شاخص ۱۶: صلح، عدالت و نهادهای قوی دانشگاه برتر: دانشگاه Sains Malaysia از مالزی
دانشگاه‌های ایرانی در شاخص رتبه ۳۰۱–۴۰۰: دانشگاه تهران
رتبه ۴۰۱–۶۰۰: دانشگاه الزهرا
رتبه ۶۰۱–۸۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، شهید باهنر کرمان، کردستان
رتبه ۸۰۱–۱۰۰۰: دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، ایلام، علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، کاشان، مازندران، علم و فرهنگ، سیستان و بلوچستان، علوم پزشکی زنجان
رتبه ۱۰۰۱+: دانشگاه‌های بین المللی امام خمینی، علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، زنجان
شاخص ۱۷: مشارکت برای اهداف دانشگاه برتر: دانشگاه تکنولوژی سیدنی از استرالیا
دانشگاه‌های ایرانی در شاخص رتبه ۴۰۱–۶۰۰: دانشگاه تهران
رتبه ۶۰۱–۸۰۰: دانشگاه الزهرا
رتبه ۱۰۰۱–۱۵۰۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، صنعتی نوشیروانی بابل، ایلام، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی سمنان، شهید باهنر کرمان، کردستان، محقق اردبیلی
رتبه ۱۵۰۱+: دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، علوم پزشکی گیلان، بین المللی امام خمینی، پیام نور، شهید بهشتی، علوم پزشکی شهرکرد، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، بناب، هرمزگان، کاشان، مراغه، مازندران، علم و فرهنگ، سیستان و بلوچستان، زنجان، علوم پزشکی ارومیه، علوم پزشکی زنجان

تایمز از شاخص‌های دقیق برای ارائه مقایسه‌های جامع و متعادل در چهار زمینه گسترده تحقیق، مدیریت، دسترسی و آموزش استفاده کرده است.

تحقیق: بارزترین و سنتی‌ترین راهی که دانشگاه می‌تواند در ارائه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDG) کمک کند و منظور از تحقیق موضوعات مرتبط با این اهداف است.

مدیریت: دانشگاه‌ها متولی منابع قابل توجهی از جمله منابع فیزیکی و منابع انسانی شامل کارمندان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان هستند. نحوه عملکرد آنها در مدیریت این منابع یکی از عوامل اصلی رسیدن به توسعه پایدار مدنظر است.

دسترسی: دستیابی به آموزش عالی بسیار مهم است و کاری که دانشگاه‌ها با جوامع محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی خود انجام می‌دهند یکی دیگر از راه‌های اصلی تأثیرگذاری آنها بر توسعه پایدار است.

آموزش: آموزش اهمیت زیادی در اهداف توسعه پایدار دارد زیرا هم به اطمینان از وجود پزشکان ماهر و کافی برای ارائه خدمات سلامت کمک می‌کند و هم به دانش آموختگان برای رسیدن به آینده شغلی مناسب کمک می‌کند.

بر اساس معیارهای نظام بین‌المللی تایمز اگر داده‌های مرتبط با هر دانشگاه حداقل با ۳ هدف مرتبط بوده در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نظام بین‌المللی رتبه بندی تایمز تقسیم بندی نمرات هر یک از اهداف را در روش تحقیق خود تشریح کرده است.

ارسال نظر