برچسب ها - حل اختلاف
اثرات منفی مشاجره والدین بر فرزندان
اختلاف ، تعارض و گاهی تنش محدود جزء لاینفک زندگی زناشویی است و اگر زوجی ادعا کند که هیچ گونه اختلاف و تعارضی با هم ندارند باید به رابطه ی آنها شک کرد ، چرا که اگر اختلافی وجود نداشته باشد یعنی ارتباطی وجود ندارد که منجر به اختلاف باشد چون دو انسان با دیدگاه ها ی مختلف در کنار هم همیشه نمی توانند بدون اختلاف زندگی کنند . اما زمانی این اختلافات مساله ساز خواهد بود که خودشان را در حضور فرزندان نشان دهند که نیازمند بررسی و دریافت کمک جدی و حرفه ای می باشد .
کد خبر: ۱۳۰۴۱۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۹

زوجین موفق به طور منظم وضعیت زندگی خودرا بررسی کرده و با یکدیگر صحبت می کنند تا از شادی و رضایت شان از زندگی مشترک مطمئن شوند. اگر یکی یا هردویشان از شرایطی ناراضی باشند ، می کوشند تا مشکل را ریشه یابی و حل نمایند.
کد خبر: ۱۲۸۰۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

آخرین اخبار