برچسب ها - جریمه نقدی
نمی توان گفت بالا رفتن جریمه های فروش سیگار به افراد زیر 18 سال، اقدام موثری نیست اما بی شک اگر از اجرا خبری نشود، فایده ای ندارد.
کد خبر: ۱۱۶۸۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

مدرک دانشگاهی به عنوان پیش شرط برای بسیاری از مشاغل سیاسی وجود دارد. یک سیاست مدار در پاکستان بعد از این که جعلی بودن مدرکش فاش شد گفت: فرقی میان مدرک واقعی و جعلی وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۴۲۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۱۴

آخرین اخبار