برچسب ها - متکلمین
فیض مقدس به هر چیزی که در حضرت علمی قابلیّت پذیرش وجود خارجی ‌ ‌داشته باشد تعلق می‌گیرد و به هر چیزی که قابل نباشد تعلق نمی‌گیرد.
کد خبر: ۱۳۱۲۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد درباره راه‌های رشد فلسفه اسلامی در دوره معاصر گفت: در صورتی كه دانشمندان متفكر بتوانند فلسفه اسلامی را با مسایل امروز جهان مواجه كنند و از درون نظام‌های فلسفی به سوالاتی كه دنیای علم مطرح كرده است پاسخ بگویند فلسفه اسلامی رشد خواهد كرد.
کد خبر: ۱۱۵۶۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۰۹

آیت الله محقق داماد:
آیت الله سید مصطفی محقق داماد در خصوص راه های رشد فلسفه اسلامی در دوره معاصر گفت: در صورتی که دانشمندان متفکر بتوانند فلسفه اسلامی را با مسایل امروز جهان مواجه کنند و از درون نظام های فلسفی به سوالاتی که دنیای علم مطرح کرده است پاسخ بگویند فلسفه اسلامی رشد خواهد کرد.
کد خبر: ۱۱۵۶۱۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۲۶

آخرین اخبار