برچسب ها - موسسه‌ی حامی علوم انسانی
انجمن علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند:
انجمن علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مؤسسه‌ی حامی علوم انسانی کارگاه مقدمه‌ای بر حقوق هوش مصنوعی برای حقوق‌دانان را برگزار می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۱۴۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

آخرین اخبار