برچسب ها - سواد مالی
کارشناس امور مالی اظهار کرد‌‌آموزش سواد مالی به دانش‌آموزان در دوران تحصیل در آموزش و پرورش بی‌شک تاثیرات مثبتی بر آینده اقتصادی کشور، وضعیت معیشت و کسب و کارها خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۱۵۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

یک کارشناس مسائل اقتصادی می گوید داشتن سواد‌مالی به بهبود وضعیت شرکت‌ها کمک شایانی خواهد کرد. نقش شرکت‌ها در بهبود و توسعه اقتصادی مشخص و فراوان است و می‌تواند کمک کند که از تولید ناخالص‌ ملی کشور در فاصله زمانی بعدی محاسبه شده‌تر و بهتر استفاده کرد.
کد خبر: ۱۳۱۴۸۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

کارشناس مسائل اقتصادی گفت می‌توان کتابی تحت عنوان سواد‌ مالی در مدارس تعریف کرد و مفاهیم مالی را به دانش‌آموزان آموزش داد. مفاهیمی مانند اینکه چه چیز‌هایی لازم است از اقتصاد بدانند یا با مفاهیم مالی و اقتصادی آشنا شوند و نهاد‌های درگیر و مرتبط را بشناسند.
کد خبر: ۱۳۱۴۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۱

یک کارشناس مسائل اقتصادی می گوید آموزش مفاهیم‌مالی در دوران ابتدایی، شاید به لحاظ فلسفه تربیتی منطق قوی نداشته باشد. این گونه آموزش‌ها در این سن ممکن است امنیت‌روانی کودک را به خطر بیندازد. بهتر است درمقطع متوسطه دوم این‌گونه آموزش‌ها آغاز شود و فرد را برای ورود به جامعه آماده کند.
کد خبر: ۱۳۱۴۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۷

آخرین اخبار