در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۱۹۳۷۵۱
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۱۴
از سوی امامی رضوی اعلام شد:
قائم مقام شورای آموزش پزشکی و تخصصی در پاسخ به اعتراض داوطلبان دستیاری گفت: میانگین نمرات سال ۹۴ بالاتر از سال گذشته بوده است و اعتراض داوطلبان وارد نیست.
دکتر سیدحسن امامی رضوی افزود: آنالیز امتحان در اختیار ماست نه در اختیار داوطلبان. بنابراین دلیل تفاوت نمره و رتبه ها این است که امتحانات سال های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ باهم فرق دارد و میانگین نمرات این سه سال نیز با هم متفاوت است. در اطلاعیه وزارت بهداشت به صورت روشن عنوان شده است که آزمون های سال هی ۹۲، ۹۳ و ۹۴ باهم متفاوت بوده اند.

وی افزود: نمراتی که در یک رنج مشخص بوده اند رتبه های متفاوتی داشته اند. این موضوع روشن است که اگر نمرات افراد با هم تفاوت داشته باشد رتبه های متفاوتی داشته باشند. هر آزمونی مشخصات خودش را دارد. یک آزمون ممکن است سخت تر یا ساده تر باشد و توزیع نمرات در یک رنج مختلفی صورت می گیرد. مستندات مرکز سنجش به زودی منتشر می شود.

قائم مقام شورای آموزش پزشکی و تخصصی یادآور شد: میانگین نمرات در طول آزمون های سال ۹۲، ۹۳ و ۹۴ با هم تفاوت داشته است . میانگین نمرات سال ۹۴ نسبت به سال های ۹۳ و ۹۲ بالاتر بوده است. میانگین نیز به این ترتیب است که کل نمرات با هم جمع می شود و تقسیم بر تعداد حاضرین در آزمون می شود. تعداد شرکت کنندگان در هر سه آزمون بین ۱۲ هزار تا ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر بوده است. این به این معنی است که آزمون نسبت به دو سال قبل آسان تر بوده است .

وی گفت: وقتی میانگین نمرات بالاتر است یعنی تعداد نمراتی که بالاتر است بیشتر است یعنی کسی که در سال گذشته با همین نمره رتبه بالاتری می گرفته است، رتبه پایین تری گرفته است. به طور نمونه با یک نمره سال گذشته رتبه ۳۷۰ گرفته امسال رتبه اش شده است ۸۰۰ و یک معادله شفاف و روشن است. چرا که تعداد افراد با نمره های نزدیک به هم زیاد است.

امامی رضوی در پاسخ به این که این تراکم غیر طبیعی است پاسخ داد: فقط این سال را نباید با هم مقایسه کنند بلکه در دوره های مختلف این آزمون هم این اتفاق رخ داده است. جای نگرانی نیست و به همه اطمینان می دهیم که کمال عدالت در آزمون رعایت می شود.

وی در پاسخ به اعتراض داوطلبان نسبت به تراز کردن دو سئوال و تقسیم نمرات گفت: دو سئوال حذف شده است و نمرات آن دو سئوال هم در درون بقیه سئوالات توزیع شده است. ۲۰۰ سئوال هر کدام ۳ نمره دارد و در مجموع ۶۰۰ نمره می شود. به همه یکسان داده شده ولی نمره اضافه نشده است.

قائم مقام شورای آموزش پزشکی و تخصصی درباره سخن برخی داوطلبان مبنی بر اینکه موسسات آموزشی پیامک هایی داده اند که سئوالات شبیه تمرین های موسسات بوده است گفت: اگر داوطلبان همین پیامک هایی که برای آنها ارسال شده است را به ما ارائه بدهند ما به شدت با موسسات برخورد می کنیم. ادعای بی ربطی است و به شدت با موسساتی که چنین ادعایی می کنند برخورد قانونی می کنیم. تمام این ادعاها به شدت کذب است.

وی درباره اعتراض داوطلبان مبنی بر بی نظمی در حوزه های امتحانی و وجود مویابل در برخی از حوزه ها گفت: درباره نحوه برگزاری اگر ایرادی وجود داشته است قابل بررسی است. تمامی حوزه های امتحانی فیلم برداری شده اند و اسناد آن موجود است. حتی موبایل مسئولین که برای بازدید هم می رفتند گرفته می شد و ما تاکنون گزارشی از بی نظمی بر اثر استفاده از موبایل به ما ارائه نشده است.

امامی رضوی گفت: اینکه شایعاتی مطرح است قابل اعتنا نیست اما درباره بی نظمی قابل بررسی است ولی بررسی ها از طول دوره و یک هفته بعد گزارشی نداشته ایم.

ارسال نظر