در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۴۵۷۱۴
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۲
نویسنده: زهرا هادیان
عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی بر اساس پژوهش تحلیل شیوع ناهنجاری‌های وضعیتی در دانش آموزان ایران، میزان ناهنجاری‌های سر به جلو، شانه نابرابر، زانوی ضربدری، زانوی پرانتزی، کف پای صاف، کف پای گود، کایفوز، لوردوز و اسکولیوز را تخمین زد.

به گزارش خبرگزاری دانا حامد عباسی با اشاره به اینکه پژوهش حاضر به مرور نظام‌مند و فرا تحلیل شیوع ناهنجاری‌های وضعیتی در دانش آموزان ایران پرداخته است، اظهار کرد: بر همین اساس مقالات چاپ‌ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی داخل و خـارج از کشـور مـورد جستجو قرار گرفتند و کلیه مقادیر شیوع ناهنجاری‌های وضعیتی در دانش آموزان کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ جمع‌آوری و به کمک نرم‌افزار آماری جامع فرا تحلیل ویرایش دو محاسبه شدند.

وی ادامه داد: شاخص ناهمگونی مطالعات با استفاده از آزمون I۲ تعیین و پس از احراز ناهمگونی مطالعات، از مدل اثرات تصادفی برای تخمین نقطه درصد شیوع ناهنجاری استفاده شد که نقطه تخمین شیوع ناهنجاری سر به جلو در دانش آموزان ایرانی به ‌طور کل ۱۶ درصد و برای پسران ۱۵.۲ درصد و دختران ۱۶.۹ درصد بود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با اشاره به اینکه نقطه تخمین شیوع ناهنجاری کایفوز در دانش آموزان ایرانی به ‌طور کل ۱۴.۵ درصد، برای پسران ۱۵.۲ درصد و در مورد دختران ۲۲.۱ درصد بود، بیان کرد: نقطه تخمین شیوع ناهنجاری لوردوز در دانش آموزان ایرانی به ‌طور کل ۳۸.۲ درصد و برای پسران ۳۰.۶ درصد و دختران ۴۷.۶ درصد بود.

عباسی با بیان اینکه نقطه تخمین شیوع ناهنجاری اسکولیوز در دانش آموزان ایرانی به‌ طور کل ۲.۹ درصد و برای پسران ۴.۶ درصد و دختران ۴.۳ درصد بود، خاطرنشان کرد: نقطه تخمین شیوع ناهنجاری شانه نابرابر در دانش آموزان ایرانی به‌ طور کل ۴۳.۲ درصد، برای پسران ۱۹.۵ درصد و برای دختران ۲۴ درصد بود.

وی ادامه داد: نقطه تخمین شیوع ناهنجاری زانوی ضربدری در دانش آموزان ایرانی به‌ طور کل ۸.۶ درصد، برای پسران ۶.۵ درصد و در خصوص دختران ۱۱.۱ درصد بود، ‌ همچنین نقطه تخمین شیوع ناهنجاری زانوی پرانتزی در دانش آموزان ایرانی به ‌طور کل ۱۹.۶ درصد، در مورد پسران ۱۳.۹ درصد و در مورد دختران ۲۶.۷ درصد بود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با اعلام اینکه نقطه تخمین شیوع ناهنجاری کف پای صاف در دانش آموزان ایرانی به ‌طور کل ۱۶ درصد، برای پسران ۱۵.۱ درصد و برای دختران ۱۱.۷ بود، عنوان کرد: نقطه تخمین شیوع ناهنجاری کف پای گود در دانش آموزان ایرانی به ‌طور کل ۳.۵ درصد، برای پسران ۳.۳ درصد و در مورد دختران ۳.۶ درصد بود.

به گفته عباسی از نتایج آماری ناهمگونی مطالعات پدیدار شد که دلایلی نظیر روش‌های مختلف ارزیابی ناهنجاری‌های وضعیتی، مهارت آزمون‌گران با توجه به استفاده از روش‌های غربال‌گری، محل جغرافیایی، زمان و رده سنی دقیق آزمودنی‌ها می‌تواند ازجمله عوامل اثرگذار بر ناهمگونی مطالعات و همچنین نتایج نهایی باشد هرچند با توجه به یافته‌های این پژوهش ضرورت انجام مطالعات همه‌ گیرشناسی ناهنجاری‌های وضعیتی در بین دانش آموزان با روش‌شناسی واحد و همزمان با تعداد نمونه‌های تصادفی بالا در رده‌های سنی مختلف از هر دو جنس و سراسر کشور احساس می‌شود.

ارسال نظر