در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۶۸۱۲۶
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۴
در واحد علوم و تحقیقات؛
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اعلام کرده است امتحانات تمامی مقاطع تحصیلی رشته‌های غیر پزشکی و دامپزشکی به صورت مجازی و امتحانات کلیه مقاطع رشته‌های پزشکی حضوری برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری دانا واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اعلام کرد؛ امتحانات پایان ترم نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به دو صورت مجازی (دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی رشته‌های غیر پزشکی و دامپزشکی) و حضوری (دانشجویان کلیه مقاطع رشته‌های پزشکی) برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است؛

حضور در جلسه امتحان پایان ترم نیمسال اول ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ الزامی است. عدم شرکت دانشجویان در جلسه امتحان تا ۱۵ دقیقه پس از آغاز امتحان هر درس، به منزله عدم شرکت تلقی گردیده و وضعیت درس در کارنامه آنها غیبت موجه درج خواهد شد.لازم به تاکید است برای دانشجویان رشته های پزشکی مطابق قوانین و مقررات آموزشی غیبت غیر موجه درج خواهد شد.

نمره امتحانات غیر حضوری بخشی از نمره نهایی دانشجویان میباشد. نمره نهایی به تشخیص مدرس با احتساب موارد دیگر آموزشی همچون حضور در کالس، تکالیف، میان ترم و ... مشخص خواهد آمد.

در جلسه امتحان غیر حضوری، دانشجویان باید در زمان مشخص شده در کارت ورود به جلسه امتحان پس از ورود به پنل آموزشی خود در سامانه دان، سواالت امتحان را از بخش مربوطه مشاهده یا دانلود نموده و سپس پاسخ سواالت را برروی برگه/برگه های A۴ به صورت کامالً خوانا و دستنویس، بنویسند.

به منظور آشنایی با شیوه امتحانات مجازی تاکید می شود دانشجویان قبل از شروع امتحانات خود، فایل ها و فیلم های راهنمای شرکت در امتحانات غیر حضوری مندرج در وب سایت واحد علوم و تحقیقات قسمت آزمون مجازی را مشاهده کنند.

تنها در صورت بروز مشکل و عدم آپلود پاسخنامه تا پایان زمان جلسه امتحان در سامانه دان، دانشجویان حداکثر تا ۱۵ دقیقه پس از اتمام امتحان مجاز خواهد بود تا پاسخنامه خود را به آدرس ایمیل استاد مندرج در سامانه دان ایمیل نمایند.

مواکداً توصیه میشود از ارسال پاسخنامه به ایمیل آدرسی به جز آدرس مندرج در سامانه دان توسط استاد خودداری شود؛ چراکه به اعتراضات مرتبط با این گونه موارد ترتیب اثر داده نخواهد شد و کلیه عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

انتهای پیام/
ارسال نظر