در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۲۷۴۷۰۰
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۱
آلزایمر یکی از بیماری‌هایی است که در کهنسالی، شیوع بالایی دارد اما تولید محصولی گیاهی بر پایه زعفران، به درمان این بیماری کمک کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانا این بیماری، بـا ضعـف حافظـه کوتـاه مـدت آغـاز شـده و بـا فراموشی تدریجـی همـه چیـز وخیم‌تر می‌شود. درمـان هـای موجـود تنهـا قادرنـد بخشـی از علائـم را کنتـرل کننـد.

داروهـای موجـود کـه جهـت کنتـرل بیمـاری آلزایمـر اسـتفاده مـی شـوند، کارآیـی کامـل را ندارند و عـوارض جانبـی متعـدد و گاه غیـر قابـل تحمـل زیـادی مثـل افسردگـی، بی‌قـراری، تحریـک پذیـری و مشکلات گوارشی را در پی دارد.

علاوه بر توسعه فرآورده‌های دارویی شیمیایی و نوترکیب، پژوهش‌ها در حوزه شناختی و زیست‌فناوری، توسعه فناوری‌های شناخت خواص و فراوری مواد مؤثره گیاهان دارویی، به تولید فرآورده‌هایی اثربخش در درمان این بیماری کمک کرده است.

 

زعفران و درمان آلزایمر

علی جلالی عضو هیئت مدیره شرکت گیاهان سبز زندگی با اشاره به انجام پژوهش‌های محصول‌محور برای توسعه این محصول ایران‌ساخت و کمک به بیماران مبتلا به آلزایمـر گفت: برای کمک به درمان این بیماری که شـایع تریـن علـت زوال عقـل در جهـان است و مـرگ ناشـی از آلزایمر در سـالیان اخیـر افزایـش یافته، با استفاده از خواص زعفران به تولید یک فرآورده دارویی رسیدیم.

 

این فعال فناور با بیان این‌که سافروتین علاوه بر این که می تواند آلزایمر را درمان کند، عنوان کرد: فرآورده دارویی ایران‌ساخت سافروتین در درمان آلزایمر به کار می‌رود و به بهبود این دسته از بیماران منجر می‌شود. عوارض جانبی سایر داروها را نیز از بین می برد.

 

مـاده موثـره سـافروتین از گیـاه ایرانـی زعفـران تعییـن مقـدار شـده و گرفتـه می شود. در بیـماری آلزایمـر، سـلول های مغـزی دچـار مـرگ شـده و مغـز انسـان تحلیـل مـی رود.

 

خواص آنتی اکسیدانی و حذف رادیکال‌های آزاد

پژوهش‌ها در حوزه گیاهان دارویی نشـان مـی دهـد کروسـین موجـود در سـافروتین، باعـث کاهـش مـرگ سـلول های عصبـی و جلوگیـری از تحلیـل مغـز انسـان مـی شـود. مـواد موثـره موجـود در سـافروتین، بـه عنـوان یـک آنتـی اکسـیدان قـوی و حمـل کننـده رادیـکال هـای آزاد بـوده کـه در مطالعـات متعـدد علمـی بـه اثبـات رسـیده اسـت.

 

از سوی دیگر اختلـال در ناقـل عصبـی گلوتامـات و گیرنـده آن نقـش موثـری در ایجـاد آلزایمـر دارد که اثـر تعدیلـی زعفـران بـر گلوتامـات و گیرنـده آن، برای کنـترل علائـم بیـماری آلزایمـر به اثبات رسیده است. جذب خواص سافروتین توسط این گیرنده، مانع افسردگـی و تغییـرات رفتـاری در دوران کهنسـالی می شود.

همچنین سـافروتین باعـث افزایـش فعالیـت هورمون سروتونین در مغـز انسـان مـی شود. هـدف بسـیاری از تحقیقـات بـر روی داروهـای جدیـد ضـد آلزایمـر، افزایـش فعالیـت سروتونین در مغـز است.

 

توسعه کشت فناورانه زعفران

گیاه دارویی زعفران که صادرات ماده خام ان یکی از محورهای اصلی صادرات غیر نفتی کشورمان به شمار می‌رود، با تولید فرآورده‌های فناورانه دارویی این چنینی، ضمن خلق ارزش افزوده بالا و اشتغال، مسیر خام فروشی را سد می‌کند. یکی از اولویت‌های ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاقی است که در تولید محصولات و فرآورده‌های تبدیلی فعالیت می‌کنند

 

سافروتین ایران‌ساخت علاوه بر این‌که نصف نمونه خارجی قیمت دارد زمینه‌ساز بی نیازی کشور از واردات این فرآورده شده و ضمن ایجاد 2500 فرصت شغلی به صورت غیرمستقیم، یکصد فرصت شغلی را به صورت مستقیم در شرکت گیاهان سبز زندگی ایجاد کرده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر